Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do składania ofert cenowych na usługę cateringową (obiad)

Data dodania: 08.05.2013 / Autor: Mateusz Kania

Miejsce realizacji usługi: Skarżysko - Kamienna

W związku z realizacją projektu „Dobry zawód – pewny start” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „ Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę cateringową (obiad), obejmującą  następujące szkolenia:

–  „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i elementami Savoir-vivre”;

– „Pracownik magazynu z obsługą programu stażowo-magazynowego”.

I. Zamawiający:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. Zakres usługi:

Przedmiotem zapytania jest usługa cateringowa dla uczestników szkoleń, obejmująca ok 500 porcji obiadowych.

Zamawiający poda Dostawcy dokładną liczbę uczestników każdego ze szkoleń po przeprowadzonej rekrutacji
na dane szkolenie.

III. Pożądany termin i miejsce realizacji zlecenia:

Usługa będzie realizowana w okresie od maja 2013 r. – października 2013 r. na terenie miasta Skarżysko-Kamienna. Planuje się przeprowadzenie szkoleń  w grupach 10-12 osobowych + wykładowca. Dokładne miejsca
 i terminy szkoleń/zapotrzebowania na usługę cateringową, będą zgłaszane dostawcy usługi na 7 dni wcześniej przed planowanym szkoleniem.

IV. Oferta powinna zawierać:

- ofertę posiłków;
- cenę jednostkową netto/brutto;

- formę płatności;
- formę dostawy posiłków.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Prosimy o przesyłanie ofert e-mailem na adres i_wojcieszak@kswp.org.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej do Biura Projektu w Skarżysku – Kamiennej, ul. 1 Maja 49, najpóźniej do dnia 20.05.2013 r. do godz. 9.00.

 

Dodatkowych informacji udziela Iwona Wojcieszak - Asystentka Lokalna

Biuro Zamiejscowe KSWP

ul. 1 Maja 49, Skarżysko – Kamienna

Tel.  41 251 24 32

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie.

VII. Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. 

Podobne aktualności

W dniu 30.04.2021 r. KSWP będzie nieczynne

28.04.2021

W dniu 30.04.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu naboru Biznesplanów dla...

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z tym iż dzień 30.04.2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce