Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „ADMINISTRACYJNO – BIUROWA OBSŁUGA FIRMY "

Data dodania: 07.12.2012 / Autor: Mateusz Kania

„ADMINISTRACYJNO – BIUROWA OBSŁUGA FIRMY "

W związku z realizacją projektu „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert, dotyczących przeprowadzenia szkolenia „Administracyjno – biurowa obsługa firmy".

 

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie 150 godzin dydaktycznych z zakresu:

- znaczenie i zasady pracy administracyjno-biurowej, specyfika pracy, organizacja czasu pracy, obsługa narad i konferencji, rola sekretariatu, prawo pracy, współpraca z komórkami organizacyjnymi firmy, prowadzenie dokumentacji biurowej (54h);

- archiwizacja dokumentów (16h);
- profesjonalna obsługa klienta (16h);
- obsługa kadrowa firmy (16h);
- przepływ informacji w zarządzaniu biurem (8h);
- szkolenie komputerowe (40h);

Szkolenie odbędzie się w okresie od 07 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. na terenie miasta Kielce.

Oferta powinna zawierać:
- cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanego szkolenia,

- doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń,

- przygotowanie merytoryczne

Oferujemy:

- umowę zlecenie/ lub o dzieło,

- pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,

- możliwość nawiązania stałej współpracy.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru propozycji najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia pod względem KSWP Końskie o zawarcie umowy. Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 21.12.2012 do godz. 14:00 na adres mailowy i_klimczyk@kswp.org.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Iwona Klimczyk – Asystentka Lokalna Projektu, tel. 41/343-17-80

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce