Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Komputerowa obsługa magazynu i sprzedaży hurtowej”

Data dodania: 07.03.2013 / Autor: Mateusz Kania

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Końskie

W związku z realizacją projektu „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert, dotyczących przeprowadzenia szkolenia „Komputerowa obsługa magazynu i sprzedaży hurtowej”.

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie 150 godzin dydaktycznych z zakresu:

  • pracy na stanowisku sprzedawcy – towaroznawstwo ogólne, zasady i technologia magazynowania, zasady znakowania towarów, obowiązki magazyniera w zakresie odbioru, przyjmowania i wydawania towarów z magazynu, dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencji zapasów magazynowych, zasady inwentaryzacji – (46 godziny)
  • podstawowych przepisów BHP w magazynie i hurtowni – (8 godzin)
  • obsługi komputera – wykorzystanie komputera w sprzedaży, obsługa programu magazynowego Subiekt GT – (96 godzin)

 

Szkolenie odbędzie się w okresie od 03 kwietnia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. na terenie miasta Końskie.

Oferta powinna zawierać:
- cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanego szkolenia,

- doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń,

- przygotowanie merytoryczne.

Oferujemy:

- umowę zlecenie/ lub o dzieło,

- pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,

- możliwość nawiązania stałej współpracy.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru propozycji najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia pod względem KSWP Końskie o zawarcie umowy. Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 21.03.2013 r. do godz. 12:00 na adres mailowy b_kulbicka@kswp.org.pl lub składać w Biurze Projektu w Końskich przy ul. Staszica 2 A.

Dodatkowych informacji udziela:

Barbara Kulbicka – Asystentka Koordynatorki, tel. 41-260-46-41

 

Podobne aktualności

Zmiana godzin pracy biur KSWP w terminie od 01.07 do...

01.07.2022

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 01.07.2022 do 31.08.2022 biura KSWP będą czynne w następujących godzinach:

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Skarżysku - Kamiennej

30.06.2022

Biuro Skarżysko Kamienna w dniu 01.07.2022 r oraz 04.07.2022 r będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów dla...

27.06.2022

Ostateczne wyniki oceny Biznesplanów złożonych w ramach II naboru dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Czas na biznes” nr projektu...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce