Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Profesjonalny kelner z warsztatami baristy i carvingu”

Data dodania: 05.03.2013 / Autor: Mateusz Kania

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Końskie

W związku z realizacją projektu „Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert, na przeprowadzenie szkolenia „Profesjonalny kelner z warsztatami baristy i carvingu”.

Zamawiający:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania  Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 658 122 09 17 Regon 290592085

1. Zakres usługi:

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie szkolenia „Profesjonalny Kelner z warsztatami baristy i carvingu” dla 10 osób, oraz wynajem niezbędnych narzędzi jak również zakup materiałów / produktów (owoce, warzywa, kawa itp.) do przeprowadzenia warsztatów z baristyki i carvingu.

Szkolenie obejmuje 90 godz. w tym:

- 74 godzin teoretycznych oraz praktycznych z tematu „profesjonalny kelner”;

- 8 godz. warsztatów  z baristyki;

- 8 godz. warsztatów z carvingu.

Dopuszcza się składanie oferty częściowej.

Usługa będzie realizowana w okresie marzec 2013 r. – kwiecień 2013 r., na terenie miasta Końskie.

 

O wyborze będą decydować następujące kryteria:

- cena brutto za godzinę dydaktyczną realizowanych zajęć.

Oferta powinna zawierać:

- cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanych zajęć,

- program szkolenia,

- CV oraz oświadczenie o współpracy (formularz dostępne na stronie internetowej www.kswp.org.pl)

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu szkoleń.

Oferujemy:

- umowę zlecenie/o dzieło,

- pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,

- możliwość nawiązania stałej współpracy.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 8.03.2012 r. do godziny 12.00 na adres elektroniczny zamawiającego:
(z dopiskiem wykładowca – Kelner) m_cias@kswp.org.pl lub złożyć osobiście w Biurze Projektu w Końskich, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie.

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Ciaś – Asystentka Koordynatora.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe, ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia pod względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Podobne aktualności

Informacja o wyborze oferty (8/8.5.4/2021)

16.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 8/8.5.4/2021, dotyczącego...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów dla...

15.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza nabór Biznesplanów o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (12/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 12/RPSW.08.05.04-26-0012/20,...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce