Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Profesjonalny kelner z warsztatami baristy i carvingu”

Data dodania: 05.03.2013 / Autor: Mateusz Kania

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Końskie

W związku z realizacją projektu „Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert, na przeprowadzenie szkolenia „Profesjonalny kelner z warsztatami baristy i carvingu”.

Zamawiający:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania  Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 658 122 09 17 Regon 290592085

1. Zakres usługi:

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie szkolenia „Profesjonalny Kelner z warsztatami baristy i carvingu” dla 10 osób, oraz wynajem niezbędnych narzędzi jak również zakup materiałów / produktów (owoce, warzywa, kawa itp.) do przeprowadzenia warsztatów z baristyki i carvingu.

Szkolenie obejmuje 90 godz. w tym:

- 74 godzin teoretycznych oraz praktycznych z tematu „profesjonalny kelner”;

- 8 godz. warsztatów  z baristyki;

- 8 godz. warsztatów z carvingu.

Dopuszcza się składanie oferty częściowej.

Usługa będzie realizowana w okresie marzec 2013 r. – kwiecień 2013 r., na terenie miasta Końskie.

 

O wyborze będą decydować następujące kryteria:

- cena brutto za godzinę dydaktyczną realizowanych zajęć.

Oferta powinna zawierać:

- cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanych zajęć,

- program szkolenia,

- CV oraz oświadczenie o współpracy (formularz dostępne na stronie internetowej www.kswp.org.pl)

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu szkoleń.

Oferujemy:

- umowę zlecenie/o dzieło,

- pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00,

- możliwość nawiązania stałej współpracy.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 8.03.2012 r. do godziny 12.00 na adres elektroniczny zamawiającego:
(z dopiskiem wykładowca – Kelner) m_cias@kswp.org.pl lub złożyć osobiście w Biurze Projektu w Końskich, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie.

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Ciaś – Asystentka Koordynatora.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe, ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia pod względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Podobne aktualności

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na Certyfikat...

24.05.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie dedykowane osobom zainteresowanym uzyskaniem certyfikatu kompetencji...

Czytaj więcej

Listy rankingowe uczestników projektu pn. „Szansa na nowy...

23.05.2019

kwalifikujących się do otrzymania dofinansowania Ścieżka samozatrudnienie – Biuro Piotrków Trybunalski

Czytaj więcej

Jubileuszowa edycja konferencji Investment & Finance...

22.05.2019

X edycja konferencji Investment & Finance Forum odbędzie się 29 maja w hotelu The Westin w Warszawie. Rewolucja cyfrowa w polskim sektorze...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce