Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapraszamy wykładowców do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „PRACOWNIK MAŁEJ GASTRONOMI Z ELEMENTAMI ORGANIZACJI PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH

Data dodania: 20.02.2013 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy"

współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert, dotyczących przeprowadzenia szkolenia „Pracownik małej gastronomi z elementami organizacji przyjęć okolicznościowych"

Szkolenie obejmuje:

150 godzin dydaktycznych z zakresu: zasad produkcji kulinarnej, zasad kalkulacji gastronomicznej, obsługi sprzętu gastronomicznego, przygotowania jadłospisu/menu, sporządzania oraz serwowania potraw, sosów, sałatek, zup, przystawek i deserów, zasad organizacji wesel oraz różnego typu spotkań rodzinnych, integracyjnych oraz eventów.

Planowany termin realizacji szkolenia to: 04 marca 2013 r. do 28 marca 2013 r. Szkolenie realizowane będzie
na terenie miasta Kielce.

Oferta powinna zawierać:

- cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanego szkolenia;

- doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń;

- przygotowanie merytoryczne;

O wyborze decydować będą następujące kryteria:

- cena;

- doświadczenie w prowadzeniu w/w szkoleń;

- wykształcenie;

Oferujemy:

- umowę zlecenie/ lub o dzieło;

- pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00;

- możliwość nawiązania stałej współpracy;

Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru propozycji najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia pod względem KSWP Końskie o zawarcie umowy. Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Prosimy o przesyłanie ofert e-mailem na adres i_klimczyk@kswp.org.pl lub składanie w Biurze Projektu w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, najpóźniej do dnia 22.02.2013 r. do godz. 12.00

Dodatkowych informacji udziela Iwona Klimczyk- Asystentka Lokalna Koordynatorki, Tel.: 41/343 17 80

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

11.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

11.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

10.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce