Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

ZAPRASZAMY WYKŁADOWCÓW DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA „PRAKTYCZNE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI W OPARCIU O KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSOWO - KSIĘGOWE (SYMFONIA, OPTIMA)”

Data dodania: 26.11.2014 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert, dotyczących przeprowadzenia szkolenia „Praktyczne prowadzenie księgowości w oparciu o komputerowe systemy finansowo - księgowe (Symfonia, Optima)”.

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie 48 godzin dydaktycznych z zakresu:

I. Obsługa i możliwości systemów finansowo-księgowych.

 • Tworzenie schematów księgowych dla rejestrów VAT (zakup/sprzedaż).
 • Tworzenie kartotek, rejestrów, wzorców księgowych.
 • Tworzenie  i modyfikacja planu kont. Definiowanie zestawień księgowych (rachunek zysków i strat oraz bilans).
 • Konfiguracja automatycznego księgowania różnic kursowych i kompensat, rozrachunki zagraniczne.
 • Tworzenie dzienników księgowych.
 • Definiowanie własnych wydruków.
 • Tworzenie deklaracji VAT.
 • Obsługa rozrachunków.
 • Konfiguracja własnych zestawień księgowych.

II. Praca w systemie na bazie dokumentów źródłowych

 • Środki pieniężne, rachunki bankowe i inne krótkoterminowe aktywa trwałe.
 • Obrót materiałowy i towarowy, rozliczanie produkcji.
 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń pracowników.
 • Ustalenie wyniku finansowego.
 • Sprawozdania finansowe.

Szkolenie odbędzie się w grudniu 2014 r. na terenie miasta Końskie.

Oferta powinna zawierać: 

- cenę brutto za godzinę dydaktyczną realizowanego szkolenia,

- doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń,

- przygotowanie merytoryczne.

Oferujemy:

- umowę zlecenie,

- pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:15 (5 godzin, w tym 15 minut przerwy),

- możliwość nawiązania stałej współpracy.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru propozycji najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia pod względem KSWP o zawarcie umowy. Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 28.11.2014 do godz. 12:00 na adres mailowy b_kulbicka@kswp.org.pl  lub składać w Biurze w Końskich przy ul. Staszica 2 A.

Dodatkowych informacji udzielają:

Barbara Kulbicka

tel. 41 260 46 41                                                               

tel. e-mail: b_kulbicka@kswp.org.pl                                            

Anna Andruszkiewicz

41 260 46 24

e-mail: a_andruszkiewicz@kswp.org.pl

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2022/IOB

30.09.2022

na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń (szkolenie przedwdrożeniowe i warsztaty powdrożeniowe) oraz usługę coachingu w zakresie...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr...

29.09.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego nr 15/2022/IOB na wybór Wykonawcy, który...

Czytaj więcej

E - Doradztwo - możliwości finansowania twojego biznesu

27.09.2022

Nie musisz wychodzić z domu, nie ponosisz kosztów dojazdu! Skorzystaj z nowej usługi KSWP e – Doradztwo

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce