Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie koncepcji architektonicznej „Inkubatora Przedsiębiorczości, na działkach znajdujących się w gminie Końskie obręb 0001 o numerach: 836/7, 838/2, 839/4, 840/2, 841/10, 842/5”

Data dodania: 26.01.2015 / Autor: Przemysław Sipika

1. Zamawiający: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2a, 26-200 Końskie, NIP: 658 12 20 917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektonicznej Inkubatora Przedsiębiorczości na działkach znajdujących się w gminie Końskie obręb 0001 o numerach: 836/7, 838/2, 839/4, 840/2, 841/10, 842/5”. Zaproszenie jest skierowane do biur architektoniczno-projektowych i ma charakter otwarty. Obszar opracowania obejmuje działki: 836/7, 838/2, 839/4, 840/2, 841/10, 842/5 położone w Końskich obręb 0001.

Złożona oferta powinna zawierać:

1) nazwę oferenta,

2) zarys koncepcji architektonicznej, uwzględniający konieczność zapewnienia na terenie Inkubatora powierzchni biurowej, warsztatowej, laboratorium, magazynów i miejsc parkingowych wraz ze wskazaniem gabarytów budynków oraz przeznaczenia zabudowanej powierzchni, z uwzględnieniem obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3) cenę opracowania,

4) termin wykonania opracowania.

3. Kryteria oceny ofert:

1) oryginalność idei i rozwiązań architektonicznych, rozwiązania przestrzenne, powiązania z otoczeniem, komunikacja wewnętrzna, prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych – 50%

2) cena – 30%

3) termin realizacji koncepcji – 20%

 

4. Zespół oceniający:

- Zarząd KSWP

 

5. Miejsce składania ofert:

Oferty można złożyć osobiście w siedzibie KSWP w Końskich przy ul. Staszica 2a w Końskich lub wysłać pocztą na adres siedziby KSWP.

 

6. Termin składania ofert.

Oferty można składać do dnia 31.03.2015 r.

 

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl.

 

8. Dodatkowe informacje.

  • dodatkowych informacji udziela Marek Mika pod numerem telefonu 41 375 14 55 oraz adresem email: m_mika@kswp.org.pl.
  • KSWP przewiduje możliwość spotkania informacyjnego, o ile Oferenci zgłoszą taką potrzebę.
  • KSWP zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy na podstawie którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.
Podobne aktualności

Ogłoszenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach...

08.10.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) oraz Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (ZS) w Szydłowcu informuje...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro w Warszawie

07.10.2019

W dniach 16-17 października 2019 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Warszawie będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Zamknięcie naboru do ścieżki przekwalifikowanie w Łodzi

02.10.2019

Nabór do ścieżki przekwalifikowanie w ramach projektu „Szansa na nowy start” w Łodzi zostanie zamknięty 02.10.2019 r. o godz. 16.00.

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce