Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego

Data dodania: 18.04.2013 / Autor: Mateusz Kania

Miejsca realizacji: Staszów, Kielce

W związku z realizacja projektu pn. „Twoje kompetencje – Twoim atutem”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”, Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania  ofert,na przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego.

I. Zamawiający:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania  Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP 658 122 09 17  Regon 290592085

1. Zakres usługi:

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego dla 5 grup 12-to osobowych.
Szkolenia, o których mowa to:

Lp.

Nazwa szkolenia

Zakres poziomu nauczania

Ilość godzin

Ilość osób

Miejsce szkolenia

1.

Język angielski

A0-A2

180

12

Staszów

2.

Język angielski

A0-A2

180

12

Kielce

3.

Język angielski

A1-A2

120

12

Staszów

4.

Język angielski

A1-A2

120

12

Kielce

5.

Język angielski

B1-B2

120

12

Kielce

Programy szkoleń powinny być opracowane w taki sposób, aby przygotować uczestników projektu na  pozytywne zdanie egzaminu zewnętrznego  TOEIC na poziomie A2 dla uczestników poziomu A0-A2 i A1-A2  i B2 dla uczestników poziomu B1-B2.  

Dopuszcza się składanie oferty częściowej ze względu  na miejsce prowadzenia szkoleń, tj. Staszów, Kielce.

2. Termin szkolenia:

Usługa będzie realizowana w okresie kwiecień 2013 -  kwiecień 2014. Szczegółowe  terminy poszczególnych szkoleń  będą ustalane z indywidualnie z wybranym oferentem.

3. Miejsce szkolenia:

Szkolenia prowadzone będą na terenie miast:

- Kielce – po jednej grupie szkoleniowej z zakresu języka angielskiego rozpoczynającego się od  poziomu A0, A1 oraz B1

- Staszów – po jednej grupie szkoleniowej z zakresu języka angielskiego rozpoczynającego się od  poziomu A0, A1.

Dokładny adres prowadzonych szkoleń będzie podany Wykonawcy na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.

 4. Oferta powinna zawierać:

-  udokumentowane doświadczenie zawodowe min. 5 lat

-  kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z języka angielskiego oraz uprawnienia pedagogiczne

- adres wraz z numerami telefonu oferenta

- w przypadku firm: NIP, Regon i wpis do ewidencji działalności gospodarczej

- cenę brutto za godzinę szkoleniową

- CV oraz oświadczenie o współpracy (formularze dostępne na stronie internetowej KSWP www.kswp.org.pl

5. O wyborze decydować będzie:

- cena

- doświadczenie zawodowe

Oferujemy:

- umowę zlecenie/ lub o dzieło

- możliwość nawiązania stałej współpracy

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać do dnia 22.04.2013 r. do godziny 12,00 na adres elektroniczny zamawiającego:
(z dopiskiem lektor – Angielski) k_monska@kswp.org.pl lub złożyć osobiście w Biurze Projektu w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 6 pok. 24, piętro III ( budynek Becher Platinum)

Dodatkowych informacji udziela Karolina Mońska – Asystentka Koordynatorki

Informacje dodatkowe:

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe, ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia pod względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP

28.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2022 r. (piątek) następujące biura KSWP będą nieczynne:

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce