Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe – doradca zawodowy z uprawnieniami psychologa

Data dodania: 14.03.2017 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa zawodowego (opracowanie IPD) w ramach projektu „Nowa Praca Nowe Możliwości” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Forma prowadzonych zajęć: indywidualne spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym
z uprawnieniami psychologa.

Zakres tematyczny zajęć:

 • identyfikacja potrzeb (w tym szkoleniowych) i umiejętności uczestników projektu
 • diagnoza predyspozycji zawodowych uczestników projektu
 • rozpoznanie indywidualnych barier uczestników projektu utrudniających im podjęcie zatrudnienie oraz ukazanie sposobów ich niwelowania
 • opracowanie dla każdego uczestnika projektu IPD uwzględniającego jego predyspozycje (w tym psychofizyczne), wiek, ewentualną niepełnosprawność i wykształcenie
 • motywowanie osób niepracujących do inicjatywności i poszukiwania pracy
 • ukazanie uczestnikom projektu możliwości rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie
 • zwiększanie samooceny uczestników projektu i ich wiary we własne możliwości
 • ukazanie sposobów zwalczania w sobie zalążków zachowań destrukcyjnych i budowania pewność siebie
 • ukazanie uczestnikom projektu sposobów godzenia życia zawodowego z prywatnym.

Łączna ilość godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego:

 • Kielce: 200 godz. zegarowych (50 osób po 4 godz. zajęć/os.)
 • Końskie: 200 godz. zegarowych (50 osób po 4 godz. zajęć/os.)

      Zakładane terminy realizacji zajęć:

Końskie

Kielce

I grupa szkoleniowa

I grupa szkoleniowa

03.04.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

04.04.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

05.04.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

06.04.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

07.04.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

24.04.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

25.04.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

26.04.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

27.04.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

28.04.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

II grupa szkoleniowa

II grupa szkoleniowa

01.06.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

02.06.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

05.06.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

06.06.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

07.06.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

08.06.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

09.06.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

12.06.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

13.06.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

14.06.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

III grupa szkoleniowa

III grupa szkoleniowa

28.08.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

29.08.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

30.08.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

31.08.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

01.09.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

04.09.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

05.09.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

06.09.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

07.09.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

08.09.2017– 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz. /os.)

IV grupa szkoleniowa

IV grupa szkoleniowa

02.10.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

03.10.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

04.10.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

05.10.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

06.10.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

19.10.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

20.10.2017 – 8:00 do 20:00 (3 osoby po 4 godz./os.)

23.10.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

24.10.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

25.10.2017 – 8:00 do 16:00 (2 osoby po 4 godz./os.)

W/w zajęcia odbywać się będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w sali szkoleniowej mieszczącej się w placówce KSWP w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 6/24) oraz sali szkoleniowej mieszczącej się na terenie miasta Końskie.

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

Forma płatności: zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę numer rachunku bankowego do 14 dni po realizacji zajęć.

Wymagania: doradca z uprawnieniami psychologa z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w realizacji zajęć z danej dziedziny oraz wykształceniem wyższym/ zawodowym lub certyfikatem/ zaświadczeniem/ innym dokumentem potwierdzającym nabyte kwalifikacje niezbędne do prowadzenie danego wsparcia.

Termin składania ofert: Istnieje możliwość złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć zarówno w Końskich, jak i Kielcach – dopuszcza się  także możliwość złożenia oferty częściowej tj. na przeprowadzenie zajęć tylko w jednej z w/w miejscowości. Ofertę (uzupełnioną na poniżej załączonym formularzu i podpisaną) należy dostarczyć do KSWP osobiście/ pocztą tradycyjną/ drogą elektroniczną (mail z załączonym skanem podpisanej oferty wysłany na adres: m_cias@kswp.org.pl) do dnia 21.03.2017 do godziny 16:00. Do oferty należy załączyć dokumenty aplikacyjne potwierdzające posiadane doświadczenie w realizacji zajęć z danej dziedziny oraz posiadane wykształcenie lub inne dokumenty potwierdzające nabyte przez kandydata kwalifikacje niezbędne do prowadzenie danego wsparcia. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy. KSWP zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/8.5.4/2021

09.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy poczęstunku podczas zajęć szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/8.5.4/2021

08.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 30 uczestników kursu „Instalator systemów...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR...

08.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce