Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe dotyczące emisji ogłoszeń w prasie w ramach inicjatywy JEREMIE

Data dodania: 07.01.2013 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie łódzkim”,

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.4 „Rozwój otoczenia biznesu”, KSWP zaprasza do składania ofert dotyczących emisji ogłoszeń w prasie.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz emisja ogłoszeń w prasie obejmującej swym zasięgiem obszar  woj. lódzkiego, mających na celu promocję w/w projektu.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

-  koszt wykonania projektu ogłoszenia oraz termin jego wykonania;

- cena za 1 moduł ogłoszenia oraz (jeżeli cena ogłoszenia ulega zmianie w zależności od ilości modułów
    z których składa się jedno ogłoszenie) za kolejne moduły, np. koszt ogłoszenia dwumodułowego,
   czteromodułowego, itp.;

-  wielkość jednego modułu ogłoszenia;

- koszt jednorazowego opublikowania ogłoszenia oraz kilkukrotnego ukazania ogłoszenia (jeżeli cena     
   uzależniona jest od ilości emisji, np. maleje wraz ze wzrostem ilości emisji);

-  rodzaj wydania (np. wydanie główne) w którym emitowane będą ogłoszenia;

- proponowana strona, na której ukaże się ogłoszenie w ramach przedstawionej wyceny (np. strona
   ogłoszeniowa);

-  zasięg prasy;

-  nakład prasy;

-  możliwość uzyskania ewentualnego rabatu.

TERMIN I SPOSÓB NADSYŁANIA OFERT:

Ofertę stanowiącą odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej, faksem lub drogą elektroniczną w terminie do 21.01.2013 r. do godziny 12:00 na adres: KSWP, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie; e-mail: kswp@kswp.org.pl

KRYTERIA WYBORU DOSTAWYCY:

Przy ocenie złożonych ofert brane będą  następujące czynniki:

- cena;

- zasięg oddziaływania;

- nakład;

- rodzaj strony, na której ukażą się ogłoszenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela

Izabela Magierowska  tel.  41 375- 14-55, e-mail: i_magierowska@kswp.org.pl

Paweł Ostafijczyk tel.  41 375- 14-55, e-mail: p_ostafijczyk@kswp.org.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. KSWP zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/08.05.03-26-0122/19 z dnia...

28.01.2022

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to...

Czytaj więcej

Nieczynne biura KSWP

28.01.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.01.2022 r. (piątek) następujące biura KSWP będą nieczynne:

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce