Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe dotyczące emisji ogłoszeń w radiu

Data dodania: 09.04.2013 / Autor: Mateusz Kania

:

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie łódzkim”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.4 „Rozwój otoczenia biznesu”, KSWP zaprasza do składania ofert dotyczących emisji ogłoszeń w radiu.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nagrania na podstawie treści przygotowanej przez Zamawiającego oraz emisja ogłoszeń w radiu, obejmującym swym zasięgiem obszar  woj. łódzkiego, mających na celu promocję w/w projektu.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

- koszt wykonania nagrania ogłoszenia oraz termin jego wykonania;

- koszt jednorazowej emisji ogłoszenia oraz kilkukrotnej emisji ogłoszenia (jeżeli cena uzależniona jest od ilości emisji, np. maleje wraz ze wzrostem ilości emisji);

- analiza słuchaczy radia (o ile firma posiada takie dane);

- proponowane godziny emisji wraz z informacją w czasie/sąsiedztwie jakich programów ogłoszenie będzie emitowane;

- zasięg radia;

- poziom słuchalności radia (preferowane zestawienie w zależności od pory emisji);

- możliwość wykorzystania dodatkowych nośników promocji, np. strony internetowej w ramach jednego pakietu usług promocyjnych wraz z ceną takiej opcji;

- możliwość uzyskania ewentualnego rabatu.

TERMIN I SPOSÓB NADSYŁANIA OFERT:

Ofertę stanowiącą odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej, faksem lub drogą elektroniczną w terminie do 22.04.2013 r. do godziny 12:00 na adres: KSWP, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie; fax 41 375 14 56; e-mail: kswp@kswp.org.pl

KRYTERIA WYBORU DOSTAWYCY:

Przy ocenie złożonych ofert brane będą  następujące czynniki:

-        cena;

-        zasięg oddziaływania;

-        słuchalność radia;

-        godziny emisji.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela

Ewa Popielczak, Tel. 44 647 48 08, e-mail: e_popielczak@kswp.org.pl

Izabela Magierowska  tel.  41 375- 14-55, e-mail: i_magierowska@kswp.org.pl

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. KSWP zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie.

Podobne aktualności

Skrócony czas pracy biur KSWP w dniu 06.12.2022 r.

06.12.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.12.2022 r. (wtorek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą czynne do...

Czytaj więcej

Nieczynne biuro KSWP w Piotrkowie Trybunalskim

06.12.2022

W dniu 07.12.2022 r. Biuro Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Piotrkowie Trybunalskim będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o aktualizacji Tabeli opłat z zakresu usług...

01.12.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że zaktualizowano Tabelę opłat dotyczącą usług finansowych, która będzie...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce