Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe dotyczące wyemitowania ogłoszeń w radiu

Data dodania: 26.11.2012 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu "Aktywność moją szansą" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prosimy o przesłanie oferty na wyemitowanie spotu reklamowego w radiu w zakresie podanym poniżej.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A,

26-200 Końskie

NIP: 658 122 09 17, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA:

Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na przygotowaniu spotu reklamowego (reklamy radiowej) i zakupie czasu antenowego w celu emisji tego spotu reklamowego, informującego o projekcie „Aktywność moją szansą“ realizowanego  w powiecie niżańskim w jednej z rozgłośni radiowych w terminie grudzień 2012 r., styczeń, marzec, maj  2013 r.

III.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać:

- adres wraz z numerem telefonu oferenta,

- cenę netto/brutto przedmiotu zapytania,

- częstotliwość emisji,

- czas trwania spotu

- czas antenowy.

Oferent powinien:

- wykonać zamówienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego

 IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy przesłać do 07.12.2012 r. do godz. 12:00 na adres elektroniczny: e_banaczkowska@kswp.org.pl  lub nisko@kswp.org.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , bądź złożyć osobiście pod adresem: Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Kościuszki 1B, pokój nr. 10, 37-400 Nisko,

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny .

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Informacje dodatkowe:

Zamawiający, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy  z wybranym oferentem.

Formą rozliczeniową przewidywaną w projekcie będzie faktura przelewowa.

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce