Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania banerów reklamowych

Data dodania: 15.05.2013 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie łódzkim”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.4 „Rozwój otoczenia biznesu”, KSWP zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania bannerów reklamowych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie banerów reklamowych zgodnie z wzorem załączonym do zapytania ofertowego, mających na celu promocję w/w projektu o następujących parametrach:

1)       Ilość banerów: 3 szt.

2)       Wymiary banerów: 140 cm wysokość x 260 cm szerokość

3)       Nadruk: full kolor, grafika wykonana na podstawie przekazanych przez KSWP wytycznych (załącznik nr 1)

4)       Technika wykonania banera: zgrzanie (uniemożliwiające rozwarstwienie banera), laminat,  oczkowanie metalowe

5)       Miejsce zamieszczenia banera: użytkowanie zewnętrzne (ogrodzenie z siatki)

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

  1. Koszt wykonania projektu graficznego banera na podstawie przedstawionych przez KSWP wytycznych
  2. Koszt wykonania jednego bannera reklamowego o w/w parametrach
  3. Koszt wykonania 3 banerów o w/w parametrach (jeżeli cena uwarunkowana jest od ilości banerów, jakie mają zostać wykonane)
  4. Specyfika materiału z jakiego wykonane zostaną banery  (tj.: odporność na warunki atmosferyczne w tym na promienie UV, grubość materiału itp.)
  5. Okres gwarancji na wykonane zamówienie (w miesiącach)
  6. Proponowany termin realizacji zamówienia od momentu zatwierdzenia projektu graficznego reklamy
  7. Pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia (np. dotyczące dostawy banera/ów do KSWP w Końskich)

TERMIN I SPOSÓB NADSYŁANIA OFERT:

Ofertę stanowiącą odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej, faksem lub drogą elektroniczną w terminie do 29.05.2013 r. do godziny 11:00 na adres: KSWP, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie; e-mail: kswp@kswp.org.pl

KRYTERIA WYBORU DOSTAWYCY:

Przy ocenie złożonych ofert jedynym kryterium wyboru wykonawcy będzie cena.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela

Marta Strzelczyk  tel.  41 375- 14-55, e-mail: m_strzelczyk@kswp.org.pl

Paweł Ostafijczyk tel.  41 375- 14-55, e-mail: p_ostafijczyk@kswp.org.pl

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie.

Podobne aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/8.5.4/2021

09.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy poczęstunku podczas zajęć szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/8.5.4/2021

08.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 30 uczestników kursu „Instalator systemów...

Czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR...

08.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce