Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania banerów reklamowych

Data dodania: 15.05.2013 / Autor: Mateusz Kania

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie łódzkim”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.4 „Rozwój otoczenia biznesu”, KSWP zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania bannerów reklamowych.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie banerów reklamowych zgodnie z wzorem załączonym do zapytania ofertowego, mających na celu promocję w/w projektu o następujących parametrach:

1)       Ilość banerów: 3 szt.

2)       Wymiary banerów: 140 cm wysokość x 260 cm szerokość

3)       Nadruk: full kolor, grafika wykonana na podstawie przekazanych przez KSWP wytycznych (załącznik nr 1)

4)       Technika wykonania banera: zgrzanie (uniemożliwiające rozwarstwienie banera), laminat,  oczkowanie metalowe

5)       Miejsce zamieszczenia banera: użytkowanie zewnętrzne (ogrodzenie z siatki)

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

  1. Koszt wykonania projektu graficznego banera na podstawie przedstawionych przez KSWP wytycznych
  2. Koszt wykonania jednego bannera reklamowego o w/w parametrach
  3. Koszt wykonania 3 banerów o w/w parametrach (jeżeli cena uwarunkowana jest od ilości banerów, jakie mają zostać wykonane)
  4. Specyfika materiału z jakiego wykonane zostaną banery  (tj.: odporność na warunki atmosferyczne w tym na promienie UV, grubość materiału itp.)
  5. Okres gwarancji na wykonane zamówienie (w miesiącach)
  6. Proponowany termin realizacji zamówienia od momentu zatwierdzenia projektu graficznego reklamy
  7. Pozostałe koszty związane z realizacją zamówienia (np. dotyczące dostawy banera/ów do KSWP w Końskich)

TERMIN I SPOSÓB NADSYŁANIA OFERT:

Ofertę stanowiącą odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe należy złożyć za pomocą poczty tradycyjnej, faksem lub drogą elektroniczną w terminie do 29.05.2013 r. do godziny 11:00 na adres: KSWP, ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie; e-mail: kswp@kswp.org.pl

KRYTERIA WYBORU DOSTAWYCY:

Przy ocenie złożonych ofert jedynym kryterium wyboru wykonawcy będzie cena.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela

Marta Strzelczyk  tel.  41 375- 14-55, e-mail: m_strzelczyk@kswp.org.pl

Paweł Ostafijczyk tel.  41 375- 14-55, e-mail: p_ostafijczyk@kswp.org.pl

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie.

Podobne aktualności

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej

Ruszył nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

19.01.2022

Wnioski można składać w okresie od 17.01.2022 r. do 21.01.2022 r.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków do Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

17.01.2022

Nabór wniosków rozpocznie się 17.02.2022 r. i potrwa do 25.02.2022 r. Środki KFS mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań, związanych z...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce