Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe na dostawę/montaż lamp oświetleniowych

Data dodania: 30.04.2013 / Autor: Mateusz Kania

:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na dostawę oraz montaż lamp oświetleniowych.

Przedmiot zapytania:

I.    Dostawa urządzeń:

  1. Słup oświetleniowy typu Karin 1200 LED firmy Rosa  – szt.  7
  2. Słup oświetleniowy typu Karin 3600 LED firmy Rosa  – szt. 10
  3. Kabel YKYżo 5x10 – 280 m
  4. Kabel sygnalizacyjny XzWDXpek75+XzKAXw 3x2x0,8 – 150 m
  5. Kabel YKSYy 10x1 – 170 m
  6. Wyłącznik C4/1pol. – szt. 17
  7. Rura aorta DVK50 – 53 m
  8. Piasek budowlany – 8 m3
  9. Skrzynka SO – szt. 1
  10. Folia kablowa niebieska - 207 m

II.     Montaż

Dostawca/Wykonawca wykona prace związane z montażem oraz podłączeniem wymienionych urządzeń zgodnie z projektem budowlanym na podstawie, którego wydano pozytywną decyzje na budowę. 

Zamawiający w dniu 06.05.2013 r. udostępni do wglądu dokumentacje projektową oraz miejsce planowanej Inwestycji. Wykonawca po wykonaniu tych czynności sporządzi ofertę.

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby KSWP do dnia 08.05.2013 r.

Termin wykonania Inwestycji  - 23.05.2013 r.

Zamawiający – KSWP Końskie, oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem ceny. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP Końskie o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Dane kontaktowe 

Przemysław Sipika

Informatyk

e-mail: p_sipika@kswp.org.pl

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

26-200 Końskie, ul. Staszica 2A

tel.:  041 260 46 22

kom.: 600 978 446

fax.: 041 375 14 56

Podobne aktualności

W dniu 30.04.2021 r. KSWP będzie nieczynne

28.04.2021

W dniu 30.04.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 9/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu naboru Biznesplanów dla...

26.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z tym iż dzień 30.04.2021 r. będzie dniem wolnym od pracy dla...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce