Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie Ofertowe na potrzeby KSWP

Data dodania: 09.10.2013 / Autor: Mateusz Kania

w ramach projektu: ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim”

I. ZAMAWIAJĄCY

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie

NIP: 658 12 20 917, REGON: 290592085, KRS: 0000020058

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Laptop z oprogramowaniem

 • Laptop - DELL Inspiron 15R 5521 i7 3537U/FullHD/HD8730M/8GB/1TB Kod producenta:[5521I7FHDNBDNOS] – szt. 3;
 • Oprogramowanie Windows 8 Professional PL – szt. 3;
 • Oprogramowanie Microsoft Office 2013 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm 32/64 Bit PL – szt. 3;
 • Oprogramowanie WinRar w najnowszej wersji – szt. 3;
 • Oprogramowanie ESET Endpoint Antivirus NOD32 (dołączanie do licencji zarejestrowanych na KSWP – które są ważne do lutego 2015 r.) – szt. 3
 • Oprogramowanie Adobe Photoshop CS6 WIN PL - szt. 1;
 • Oprogramowanie CorelDRAW GRAPHICS SUITE X5 BOX PL – szt.1

2. Urządzenie wielofunkcyjne NASHUATEC RICOH MP 2001 A3 (Duplex + karta sieciowa) – szt. 2;

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza zmian w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do 28.10.2013 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać szczegółowy opis dostawy.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Oferent powinien:

- funkcjonować na rynku przynajmniej 5 lat,

- posiadać doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć (wymagane referencje).

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
  ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie do dnia 23.10.2013 r. do godz. 11:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty, W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.10.2013 r., a wyłoniony Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kswp.org.pl

VI. OCENA OFERT

Oferty nie się spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

Zamawiający dokona oceny zgodności oferty z zapytaniem ofertowym.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.kswp.org.pl.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Przemysław Sipika pod numerem telefonu 41 260 46 22 oraz adresem email: p_sipika@kswp.org.pl. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. KSWP zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zawarcia umowy na podstawie którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny.

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce