Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe – sala szkoleniowa Końskie

Data dodania: 18.04.2016 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na wynajęcie sali szkoleniowej niezbędnej do przeprowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i szkoleń oraz sali do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego w ramach projektu „Nowe perspektywy” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Rodzaj zajęć oraz planowane terminy i godziny ich realizacji:

Rodzaj zajęć

Przewidywany termin realizacji

Godziny realizacji zajęć

Ilość dni

Łączna ilość godzin realizowanych zajęć

Indywidualne poradnictwo zawodowe

05.05.2016 – 12.05.2016

1 dzień od 8:00 do 20:00

5 dni od 8:00 do 16:00

6 dni

52 godz. zegarowe

Grupowe poradnictwo zawodowe

13.05.2016 – 17.05.2016

od 8:30 do 15:30

3 dni

21 godz. zegarowych

Szkolenie „Marketing (w tym
e-marketing) i sprzedaż usług hotelowo – turystycznych
z certyfikatem ECDL BASE”

 

18.05.2016 – 25.05.2016

 

między 8:00 a 16:00

 

6 dni

 

48 godz. dydaktycznych

Indywidualne poradnictwo zawodowe

20.06.2016 – 27.06.2016

6 dni od 8:00 do 16:00

6 dni

48 godz. zegarowych

Grupowe poradnictwo zawodowe

28.06.2016 – 30.06.2016

od 8:30 do 15:30

3 dni

21 godz. zegarowych

Szkolenie „Recepcjonista hotelowy
z obsługą kas fiskalnych i terminalem kart płatniczych z certyfikatem
ECDL BACE”

 

01.07.2016 – 12.07.2016

 

między 8:00 a 16:00

 

8 dni

 

60 godz. dydaktycznych

Indywidualne poradnictwo zawodowe

19.08.2016 – 26.08.2016

6 dni od 8:00 do 16:00

6 dni

48 godz. zegarowych

Grupowe poradnictwo zawodowe

29.08.2016 – 31.08.2016

od 8:30 do 15:30

3 dni

21 godz. zegarowych

Szkolenie „Operator wózków jezdniowych + uprawienia UDT”

01.09.2016 – 07.09.2016

między 8:00 a 16:00

5 dni

40 godz. dydaktycznych

Indywidualne poradnictwo zawodowe

23.11.2016 – 30.11.2016

1 dzień od 8:00 do 20:00

5 dni od 8:00 do 16:00

6 dni

52 godz. zegarowych

Grupowe poradnictwo zawodowe

01.12.2016 – 05.12.2016

od 8:30 do 15:30

3 dni

21 godz. zegarowych

Szkolenie „Kelner z elementami baristy + obsługa kasy fiskalnej”

06.12.2016 – 21.12.2016

między 8:00 a 16:00

12 dni

90 godz. dydaktycznych

 

 

Łącznie

Indywidualne poradnictwo zawodowe:    200 godz. zegarowych

Grupowe poradnictwo zawodowe:            84 godz. zegarowe

Szkolenia:                                               238 godz. dydaktycznych

W/w zajęcia odbywać się będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Liczebność grup szkoleniowych:

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe: 1 osoba + wykładowca
  • Grupowe poradnictwo zawodowe: 12-13 osób + wykładowca
  • Szkolenia: 12-13 osób + wykładowca

Wymagania techniczne: sale wyposażone w niezbędny sprzęt (flipchart/ tablica, rzutnik/ projektor itp.), urządzone zgodnie z zasadami BHP. Rozłożenie stolików umożliwiające udział w zajęciach osób niepełnosprawnych. Sale mieszczące się w budynkach bez barier architektonicznych. W pobliżu sali WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek, w którym mieści się sala szkoleniowa oznakowany z zewnątrz i w środku w sposób umożliwiający intuicyjne poruszanie się po nim. Sale do przeprowadzenia zajęć grupowych mieszczące minimum
13 osób i wykładowcę, sala do zajęć indywidualnych mieszcząca minimum jednego uczestnika projektu oraz doradcę.

Forma płatności: zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę numer rachunku bankowego do 14 dni
po realizacji zajęć.

Termin składania ofert: Ofertę (uzupełnioną na poniżej załączonym formularzu i podpisaną) należy dostarczyć do KSWP (Końskie, ul. Staszica 2A) osobiście/ pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną (mail z załączonym skanem podpisanej oferty wysłany na adres: m_strzelczyk@kswp.org.pl) do dnia 26.04.2016 do godziny 12:00. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy. KSWP zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Podobne aktualności

Jak założyć własną firmę?

24.11.2021

Zapraszamy na darmowy webinar "Jak założyć własną firmę korzystając z mikropożyczki?" - pomoc dla województwa świętokrzyskiego, który odbędzie się...

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/8.5.4/2021

22.11.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy książek stanowiących materiały szkoleniowe dla 60 uczestników zajęć...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (24/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

22.11.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 24/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce