Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe – sala szkoleniowa Końskie

Data dodania: 21.04.2016 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na wynajęcie sali szkoleniowej niezbędnej do przeprowadzenia badania predyspozycji potencjalnych uczestników do prowadzenia działalności gospodarczej, szkoleń i indywidualnego oraz grupowego doradztwa w ramach projektu „SAMOZATRUDNIENIE - przepis na sukces” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Rodzaj zajęć oraz planowane terminy i godziny ich realizacji:

Rodzaj zajęć

Przewidywany termin realizacji

Godziny realizacji zajęć

Ilość dni

Łączna ilość godzin realizowanych zajęć

Badanie predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników projektu
do prowadzenia działalności gospodarczej- zajęcia indywidualnej

 

pomiędzy

27.04.2016

a

08.05.2016

 

pomiędzy

8:00

a

18:00

4-6 dni

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

34- 51 godz. zegarowych

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

Szkolenia przed udzieleniem wsparcia finansowego

maj- czerwiec 2016 r.

pomiędzy

8:00

a

16:00

6-9 dni

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

56- 84 godz. dydaktyczne

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

Doradztwo grupowe przed udzieleniem wsparcia finansowego

maj- czerwiec 2016 r.

pomiędzy

8:00

a

16:00

2-3 dni

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

10- 15 godz. zegarowych

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

Doradztwo indywidualne przed udzieleniem wsparcia finansowego

maj- czerwiec 2016 r.

pomiędzy

8:00

a

16:00

2-3 dni

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

120- 180

zegarowych

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

Szkolenia po przyznaniu wsparcia finansowego

październik 2016 r.

pomiędzy

8:00

a

16:00

2-3 dni

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

16- 24 godz. dydaktyczne

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

Doradztwo indywidualne po przyznaniu wsparcia finansowego

listopad 2016 r.- kwiecień 2017 r.

pomiędzy

8:00

a

16:00

2-3 dni

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

72

108

zegarowych

(w zależności od ilości zrekrutowanych uczestników)

W/w zajęcia odbywać się będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Szczegółowe terminy poszczególnych zajęć podawane będą i ustalane z wynajmującym na 5 dni przed ich rozpoczęciem.

Liczebność grup szkoleniowych:

- Badanie predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestników projektu do prowadzenia działalności gospodarczej- zajęcia indywidualnej: 1 osoba + wykładowca

- Szkolenia przed udzieleniem wsparcia finansowego: 15 osób + wykładowca

- Doradztwo grupowe przed udzieleniem wsparcia finansowego: 15 osób + wykładowca

- Doradztwo indywidualne przed udzieleniem wsparcia finansowego: 1 osoba + wykładowca

- Szkolenia po przyznaniu wsparcia finansowego: 12 osób + wykładowca

- Doradztwo indywidualne po przyznaniu wsparcia finansowego: 1 osoba + wykładowca

Wymagania techniczne: sale wyposażone w niezbędny sprzęt (flipchart/ tablica, rzutnik/ projektor itp.), urządzone zgodnie z zasadami BHP. Rozłożenie stolików umożliwiające udział w zajęciach osób niepełnosprawnych. Sale mieszczące się w budynkach bez barier architektonicznych. W pobliżu sali WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek, w którym mieści się sala szkoleniowa oznakowany z zewnątrz i w środku w sposób umożliwiający intuicyjne poruszanie się po nim. Sale do przeprowadzenia zajęć grupowych oraz szkoleń mieszczące minimum 12- 15 osób i wykładowcę (w zależności od w/w liczebności grup), sala do zajęć indywidualnych mieszcząca minimum jednego uczestnika projektu oraz doradcę.

Forma płatności: zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę numer rachunku bankowego do 14 dni po realizacji zajęć.

Termin składania ofert: Ofertę (uzupełnioną na poniżej załączonym formularzu i podpisaną) należy dostarczyć do KSWP (Końskie, ul. Staszica 2A) osobiście/ pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną (mail z załączonym skanem podpisanej oferty wysłany na adres: o_ciszewska@kswp.org.pl) do dnia 25.04.2016 do godziny 12:00. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy. KSWP zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Podobne aktualności

Informacja o wyborze oferty (12/RPSW.08.05.04-26-0012/20)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 12/RPSW.08.05.04-26-0012/20,...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (7/8.5.4/2021)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 7/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (5/8.5.4/2021)

14.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 5/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce