Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Wybierz miesiąc publikacji

Wybierz kategorię publikacji

Wybierz tagi

Nasze formy wsparcia

Zapytanie ofertowe – sala szkoleniowa Końskie

Data dodania: 16.03.2017 / Autor: Mateusz Kania

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na wynajęcie sali szkoleniowej niezbędnej do przeprowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i szkoleń oraz sali do przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego w ramach projektu „Nowa Praca Nowe Możliwości” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Rodzaj zajęć oraz planowane terminy i godziny ich realizacji:

Rodzaj zajęć

Przewidywany termin realizacji

Godziny realizacji zajęć

Ilość dni

Łączna ilość godzin realizowanych zajęć

Indywidualne poradnictwo zawodowe

03.04.2017 – 05.04.2017

06.04.2017 – 07.04.2017

od 8:00 do 20:00

8:00 do 16:00

5 dni

52 godz. zegarowe

Grupowe poradnictwo zawodowe

10.04.2017 – 12.04.2017

od 8:30 do 15:30

3 dni

21 godz. zegarowych

Szkolenie „Marketing (w tym e-marketing) i sprzedaż usług hotelowo – turystycznych 
z certyfikatem ECDL BASE”

 

18.04.2017 – 25.04.2017

 

między 8:00 a 16:00

 

6 dni

 

48 godz. dydaktycznych

Indywidualne poradnictwo zawodowe

01.06.2017 – 02.06.2017

05.06.2017 – 07.06.2017

od 8:00 do 20:00

8:00 do 16:00

5 dni

48 godz. zegarowych

Grupowe poradnictwo zawodowe

08.06.2017 – 12.06.2017

od 8:30 do 15:30

3 dni

21 godz. zegarowych

Szkolenie „Recepcjonista hotelowy z obsługą kas fiskalnych i terminalem kart płatniczych z certyfikatem ECDL BACE”

13.06.2017 – 14.06.2017

19.06.2017 – 26.06.2017

między 8:00 a 16:00

 

8 dni

 

60 godz. dydaktycznych

Indywidualne poradnictwo zawodowe

28.08.2017 – 30.08.2017

31.08.2017 – 01.09.2017

od 8:00 do 20:00

8:00 do 16:00

5 dni

52 godz. zegarowych

Grupowe poradnictwo zawodowe

04.09.2017 – 06.09.2017

od 8:30 do 15:30

3 dni

21 godz. zegarowych

 Szkolenie „Kelner z elementami baristy + obsługa kasy fiskalnej”

07.09.2017 – 22.09.2017

między 8:00 a 16:00

12 dni

90 godz. dydaktycznych

Indywidualne poradnictwo zawodowe

02.10.2017 – 03.10.2017

04.10.2017 – 06.10.2017

od 8:00 do 20:00

od 8:00 do 16:00

5 dni

48 godz. zegarowych

Grupowe poradnictwo zawodowe

09.10.2017 – 11.10.2017

od 8:30 do 15:30

3 dni

21 godz. zegarowych

Szkolenie „Operator wózków jezdniowych + uprawienia UDT

12.10.2017 – 18.10.2017

między 8:00 a 16:00

5 dni

40 godz. dydaktycznych

 

 

Łącznie

Indywidualne poradnictwo zawodowe:   200 godz. zegarowych

Grupowe poradnictwo zawodowe:           84 godz. zegarowe

Szkolenia:                                              238 godz. dydaktycznych

W/w zajęcia odbywać się będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Liczebność grup szkoleniowych:

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe: 1 osoba + wykładowca
  • Grupowe poradnictwo zawodowe: 12-13 osób + wykładowca
  • Szkolenia: 12-13 osób + wykładowca

Wymagania techniczne: sale wyposażone w niezbędny sprzęt (flipchart/ tablica, rzutnik/ projektor itp.), urządzone zgodnie z zasadami BHP. Rozłożenie stolików umożliwiające udział w zajęciach osób niepełnosprawnych. Sale mieszczące się w budynkach bez barier architektonicznych. W pobliżu sali WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek, w którym mieści się sala szkoleniowa oznakowany z zewnątrz i w środku w sposób umożliwiający intuicyjne poruszanie się po nim. Sale do przeprowadzenia zajęć grupowych mieszczące minimum 
13 osób i wykładowcę, sala do zajęć indywidualnych mieszcząca minimum jednego uczestnika projektu oraz doradcę.

Forma płatności: zapłata nastąpi przelewem na wskazany przez Zleceniobiorcę numer rachunku bankowego do 14 dni po realizacji zajęć.

Termin składania ofert: Ofertę (uzupełnioną na poniżej załączonym formularzu i podpisaną) należy dostarczyć do KSWP (Końskie, ul. Staszica 2A) osobiście/ pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną (mail z załączonym skanem podpisanej oferty wysłany na adres: m_cias@kswp.org.pl) do dnia 23.03.2017 do godziny 12:00. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem KSWP o zawarcie umowy. KSWP zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Podobne aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia...

12.05.2022

dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Dotacje na start”

Czytaj więcej

Informacja o wyborze oferty (17/8.5.4/2021)

12.05.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 17/8.5.4/2021, dotyczącego zakupu oraz...

Czytaj więcej

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce