Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Eksploatacja urządzeń, instalacja sieci elektroenergetycznych do 1 kV - Kielce

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie przygotowujące do zdobycia uprawnień z zakresu eksploatacji urządzeń i instalacji  sieci elektroenergetycznych do 1kV, kończące się egzaminem umożliwiającym uczestnikom uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego „E” (tzw. uprawnień SEP).

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z następującego zakresu:

* bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

* zasady eksploatacji i zabezpieczenia urządzeń elektroenergetycznych

* zasady racjonalnej gospodarki energetycznej

* ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym

Miejsce realizacji

Kielce

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących, zamieszkałych na ternie woj. świętokrzyskiego, posiadających co najwyżej średnie wykształcenie i nie prowadzących działalności gospodarczej. Ponadto uczestnicy muszą posiadać wykształcenie elektryczne lub podstawową wiedzę z zakresu elektryki.

Dostępne formy wsparcia

Każdy uczestnik otrzyma:

* materiały szkoleniowe

* serwis kawowy

* zwrot kosztów dojazdu

* zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Szczegółowych informacji udziela:

Iwona Klimczyk  tel. 41 343 17 80


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Szanowni Państwo,

05.08.2020

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa POIR, informujemy, że o godzinie 10.15. nabór zostaje wstrzymany.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce