Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Kelner z elementami baristy + obsługa kasy fiskalnej - Końskie

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nabyć wiedzę i umiejętności niezbędne w zawodzie kelnera. Dodatkowo warsztaty baristyczne pogłębią wiedzę uczestników w zakresie przygotowywania kawy oraz zasad jej serwowania. 

Cel szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Etyka w zawodzie kelnera
  • Savoir-vivre
  • Formy i techniki serwowania dań i obsługi gości
  • Podstawy wiedzy na temat żywności
  • Obsługa kasy fiskalnej
  • Warsztaty z baristyki

 Czas trwania -  90 godz. lekcyjnych

 

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób z terenu województwa świętokrzyskiego, które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy oraz osób biernych zawodowo, chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowy zawód, a także znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przynależą do min. jednej z grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach (poziom wykształcenia maksymalnie gimnazjalny)

- osoby długotrwale bezrobotne tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

Dostępne formy wsparcia

- indywidualne poradnictwo zawodowe

- grupowe poradnictwo zawodowe

- szkolenie z w/w zakresu

- staże zawodowe

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie                    

tel. 41 375 14 55                     

 

Al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce

tel. 41 343 17 80

 

Dokumenty można złożyć również w pozostałych biurach KSWP na terenie województwa świętokrzyskiego.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w ramach...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce