Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

„Magazynier -Operator wózków jezdniowych + uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego”

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

 • ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie -    tel. 41 375 14 55
 • Al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce - tel. 41 343 17 80
 • ul. Radomska 29,pokój 319 (III piętro), 27-200 Starachowice - tel. 41 275 35 45

Dokumenty można złożyć również w pozostałych biurach KSWP na terenie województwa świętokrzyskiego.

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nabyć wiedzę z zakresu funkcjonowania magazynu oraz zdobyć uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych. Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza to zajęcia prowadzone
w formie wykładowej dot. Magazyniera. Druga część prowadzona w formie wykładowej oraz warsztatowej (praktyczna nauka jazdy wózkiem jezdniowym.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Podstawowe zagadnienia dotyczące pracy w magazynie (rodzaje magazynów i ich wyposażenie, organizacja pracy w magazynie, zasady odbioru jakościowego);
 • Zapasy i budowle magazynowe;
 • Wyposażenie magazynu;
 • Organizacja prac magazynowych;
 • Prowadzenie dokumentacji, obieg dokumentów i towarów, wydawanie towarów z magazynu;
 • Zasady obsługi wózka jezdniowego;
 • Załadunek, rozładunek, transport na paletach;
 • Nauka jazdy wózkiem.

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne (65 kobiet i 43 mężczyzn), które na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyły 29 roku życia, zamieszkujące na  terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET, wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym osoby długotrwale bezrobotne.

 

Dostępne formy wsparcia

I. Indywidualne poradnictwo zawodowe (opracowanie Indywidualnych Planów Działania)

II. Grupowe poradnictwo zawodowe

III. Szkolenia: Magazynier - Operatora wózków jezdniowych + uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

IV. Staże: 6 miesięczne dla 108 osób.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Informacja o wyborze oferty

13.08.2020

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku dokonanego rozeznania cenowego z dnia 31.07.2020 r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz biurowego została wybrana oferta firmy:

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce