Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Marketing (w tym e marketing) i sprzedaż usług hotelowo – turystycznych + certyfikat ECDL BASE - Kielce

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

.

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu promocji baz hotelowo – turystycznych oraz obsługi komputera na poziomie ECDL Base. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną przygotowywani do egzaminu, po którym będą mogli uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL Base).

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Promocja bazy hotelowo-turystycznej
  • Komunikacja z klientem
  • Rozpoznawania potrzeb klienta
  • Standardy obsługi klienta hotelowego pod kątem turystyki
  • Zajęcia komputerowe ECDL

 Czas trwania -  138 godz. lekcyjnych

 

Miejsce realizacji

Kielce

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób z terenu województwa świętokrzyskiego, które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy oraz osób biernych zawodowo, chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowy zawód, a także znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. przynależą do min. jednej z grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach (poziom wykształcenia maksymalnie gimnazjalny)

- osoby długotrwale bezrobotne tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

Dostępne formy wsparcia

- indywidualne poradnictwo zawodowe

- grupowe poradnictwo zawodowe

- szkolenie z w/w zakresu

- staże zawodowe

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie                    

tel. 41 375 14 55 

 

Al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce

tel. 41 343 17 80

 

Dokumenty można złożyć również w pozostałych biurach KSWP na terenie województwa świętokrzyskiego.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Zmiana godzin pracy biur KSWP w terminie od 01.07 do 31.08.2022

01.07.2022

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 01.07.2022 do 31.08.2022 biura KSWP będą czynne w następujących godzinach:

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce