Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Operator ładowarki - Nisko

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie trwa 176 godzin (116 godz. zajęć teoretycznych oraz 60 godz. zajęć praktycznych) i umożliwi uczestnikom/uczestniczkom nabycie teoretycznej oraz praktycznej wiedzy z zakresu: użytkowania eksploatacyjnego, dokumentacji technicznej, bhp, podstawy elektrotechniki, budowy silników spalinowych, elementy hydrauliki, budowa ładowarki itp. Zajęcia praktyczne będą miały na celu bezpośrednie zapoznanie się z urządzeniem jakim jest ładowarka.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników/uczestniczek do pracy na ładowarce: podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia przez zdobycie umiejętności w poruszaniu się po nowym rynku pracy, zdobycie/uaktualnienie/podniesienie wiedzy i umiejętności/kwalifikacji zawodowych a także zdobycie doświadczenia zawodowego, co ułatwi osobom bezrobotnym wejście lub powrót na rynek pracy.

Miejsce realizacji

Nisko

Grupa docelowa

Osoby  bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy zamieszkałe w powiecie niżańskim.

Dostępne formy wsparcia

- poradnictwo zawodowe indywidualne,

- poradnictwo zawodowe grupowe,

- szkolenie z w/w zakresu,

- 6 miesięczne staże zawodowe dla uczestników, którzy wzięli udział w szkoleniu z w/w tematyki.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Biuro Zamiejscowe w Nisku

 ul. Kościuszki 1b, pokój nr 10.

Tel.:  0 602 658 400

 


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce