Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Operator wózków jezdniowych (+ uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego) - Kielce

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

.

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych. Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza to zajęcia teoretyczne, dotyczące obsługi wózków widłowych, natomiast druga to zajęcia praktyczne z zakresu jazdy wózkiem jezdniowym.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zasady obsługi wózka jezdniowego
  • Załadunek, rozładunek, transport na paletach
  • Nauka jazdy wózkiem

Czas trwania -  55 godz. lekcyjnych/osobę

Miejsce realizacji

Kielce

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób z terenu województwa świętokrzyskiego, które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy oraz osób biernych zawodowo, chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowy zawód, a także znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. przynależą do min. jednej z grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach (poziom wykształcenia maksymalnie gimnazjalny)

- osoby długotrwale bezrobotne tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

Dostępne formy wsparcia

Dostępne formy wsparcia

- indywidualne poradnictwo zawodowe

- grupowe poradnictwo zawodowe

- szkolenie z w/w zakresu

- staże zawodowe

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie                 

tel. 41 375 14 55                    

 

Al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce

tel. 41 343 17 80

 

Dokumenty można złożyć również w pozostałych biurach KSWP na terenie województwa świętokrzyskiego.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/08.05.03-26-0122/19 z dnia 11.06.2021 r.

11.06.2021

dotyczące wyboru trenerów/ wykładowców/ wykonawców do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń realizowanych w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa”

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce