Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Operator wózków jezdniowych (+ uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego) - KOŃSKIE

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

:

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zdobyć uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych. Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza to zajęcia teoretyczne, dotyczące obsługi wózków widłowych, natomiast druga to zajęcia praktyczne z zakresu jazdy wózkiem jezdniowym.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zasady obsługi wózka jezdniowego
  • Załadunek, rozładunek, transport na paletach
  • Nauka jazdy wózkiem

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje: Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie                    Al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce

          tel. 41 375 14 55                                                   tel. 41 343 17 80

Dokumenty można złożyć również w pozostałych biurach KSWP na terenie województwa świętokrzyskiego.

Czas trwania : 55 godz. lekcyjnych/osobę

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Szkolenie adresowane jest do osób z terenu województwa świętokrzyskiego, które na dzień przystąpienia do projektu ukończyły 30 lat, posiadających maksymalnie wykształcenie średnie, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy oraz osób biernych zawodowo, chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowy zawód

Dostępne formy wsparcia

- indywidualne poradnictwo zawodowe

- grupowe poradnictwo zawodowe

- szkolenie z w/w zakresu

- staże zawodowe


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych...

13.05.2022

Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach II naboru do projektu „Czas na biznes”:

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce