Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Pracownik administracyjno - biurowy

Nabór otwarty
Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji bądź kwalifikacji zawodowych. Wsparcie kierowane jest do osób niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej, zarówno pozostających bez zatrudnienia, jak również pracujących.

Cel szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • elementy prawa administracyjnego, ochrona danych osobowych i archiwizacja
  • redagowanie pism i listów
  • pisanie raportów
  • praca na komputerze w programie edytor tekstu – MS Word
  • technika biurowa, funkcjonowanie sekretariatu
  • przygotowanie prezentacji

 Czas trwania  - 60 godzin

Miejsce realizacji

Starachowice

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest to osób w wieku 18 lat i więcej (w tym osoby w wieku 50+), które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

Dostępne formy wsparcia

- szkolenie z w/w zakresu

 

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Ul. Stanisława  Staszica 2A, 26-200 Końskie                                   

tel. 41 375 14 55                                                

Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, 25-516 Kielce

tel. 41 343 17 80 

Ul. Radomska 29,pokój 319 (III piętro), 27-200 Starachowice

tel. 41 275 35 45

 

Dokumenty można złożyć również w pozostałych biurach KSWP na terenie województwa świętokrzyskiego.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/RPSW.08.05.04-26-0012/20 z dnia 17.09.2021 r.

17.09.2021

dotyczące wyboru wykonawcy do przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Prawo jazdy kat. B” (kody CPV: 80500000-9; 80411000-8)

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce