Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera i elementami savoir-vivre - Skarżysko-Kamienna

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie trwa 150 h, składa się z 3 części. Pierwsza część - nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. organizacji pracy biurowej, druga część - umiejętności obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej, trzecia - nabycia dobrych manier, zdobycia wiedzy na temat etykiety biznesu.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z zasadami pracy administracyjno-biurowej oraz etyką biznesu, jak również nabycie umiejętności obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy biurowej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

- zasady redagowania i formułowania treści pism, notatek służbowych

- prowadzenie rozmów telefonicznych, sprawnej komunikacji z klientem

- obsługa urządzeń biurowych

- obsługa programów komputerowych

- sztuka nabycia dobrych manier,

- reguły grzecznościowe

- umiejętności  zachowania i doboru odpowiedniego ubioru

Miejsce realizacji

Skarżysko- Kamienna

Grupa docelowa

Osoby bezrobotne do 24 lat, zarejestrowane w Urzędzie Pracy lub nieaktywne zawodowo zamieszkujące województwo świętokrzyskie

Dostępne formy wsparcia

- warsztaty z psychologiem indywidualne oraz grupowe

- warsztaty z doradcą zawodowym indywidualne oraz grupowe

- szkolenie z w/w zakresu

- 6 miesięczne staże zawodowe dla uczestników, którzy wzięli udział w szkoleniu z w/w tematyki.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Biuro Projektu w Skarżysku- Kamiennej

ul. 1-go Maja 49

26-110 Skarżysko Kamienna

tel/fax 41 251 24 32


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Szanowni Państwo,

05.08.2020

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa POIR, informujemy, że o godzinie 10.15. nabór zostaje wstrzymany.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce