Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Pracownik biurowy/sekretarz - Nisko

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie trwa 160 godzin z podziałem na dwie części:

1.Pracownik administracyjno-biurowy 80 godz. o tematyce: obieg dokumentów, dokumentacja zewnętrzna i wewnętrzna, zasady sporządzania dokumentacji, przyjmowanie, rejestrowanie, segregowanie dokumentacji, obsługa urządzeń biurowych itp.

2.Obsługa komputera: 80 godz. o tematyce: podstawy obsługi komputera, obsługa przeglądarek internetowych, poczty elektroniczne, pakiet Microsoft Office itp.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników/uczestniczek do pracy na stanowisku pracownik biurowego/sekretarza poprzez: podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia przez zdobycie umiejętności w poruszaniu się po nowym rynku pracy, zdobycie/uaktualnienie/podniesienie wiedzy i umiejętności/kwalifikacji zawodowych a także zdobycie doświadczenia zawodowego, co ułatwi osobom  bezrobotnym wejście lub powrót na rynek pracy.

Miejsce realizacji

Nisko

Grupa docelowa

Osoby  bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy zamieszkałe w powiecie niżańskim.

Dostępne formy wsparcia

- poradnictwo zawodowe indywidualne,

- poradnictwo zawodowe grupowe,

- szkolenie z w/w zakresu,

- 6 miesięczne staże zawodowe dla uczestników, którzy wzięli udział w szkoleniu z w/w tematyki.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Biuro Zamiejscowe w Nisku

 ul. Kościuszki 1b, pokój nr 10.

Tel.:  0 602 658 400


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/08.05.03-26-0122/19 z dnia 28.01.2022 r....

28.01.2022

w ramach projektu „Kwalifikacje to podstawa” RPSW.08.05.03-26-0122/19-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji I aktywne...

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce