Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

„Przedstawiciel handlowy + certyfikat ECDL BASE”

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie składa się z dwóch części. Pierwsza to zajęcia prowadzone w formie wykładowej Szkolenie umożliwia zdobycie/usystematyzowanie/ poszerzenie wiedzy z niezbędnej w zawodzie przedstawiciela handlowego. Druga część szkolenia z zakresu obsługi komputera umożliwi uzyskanie Certyfikatu ECDL BASE.

Cel szkolenia

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • Rola i cechy przedstawiciela handlowego;
  • Metody skutecznej sprzedaży;
  • Rola sprzedawcy w kontaktach z klientem, w tym obsługa trudnego klienta;
  • Etapy sprzedaży;
  • Negocjacje;
  • Szkolenie komputerowe ECDL BASE.

Czas trwania -  100 godz. lekcyjnych/osobę

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne (65 kobiet i 43 mężczyzn), które na dzień przystąpienia do projektu nie ukończyły 29 roku życia, zamieszkujące na  terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzieży NEET, wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym osoby długotrwale bezrobotne.

Dostępne formy wsparcia

I. Indywidualne poradnictwo zawodowe (opracowanie Indywidualnych Planów Działania)

II. Grupowe poradnictwo zawodowe

III. Szkolenia: „Przedstawiciel handlowy + certyfikat ECDL BASE”

IV. Staże: 6 miesięczne dla 108 osób.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Ul. Staszica 2A, 26-200 Końskie                                   

tel. 41 375 14 55                                                

Al. IX Wieków Kielc, 25-516 Kielce

tel. 41 343 17 80 

Ul. Radomska 29,pokój 319 (III piętro), 27-200 Starachowice

tel. 41 275 35 45

Dokumenty można złożyć również w pozostałych biurach KSWP na terenie województwa świętokrzyskiego.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Informacja o wyborze oferty (8/8.5.4/2021)

16.04.2021

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 8/8.5.4/2021, dotyczącego przygotowania oraz dostawy poczęstunku dla 63 uczestników/uczestniczek szkoleń...

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce