Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Nasze formy wsparcia

Opiekun/ka osób zależnych - Nisko

Zakończone
Krótka charakterystyka szkolenia

Szkolenie trwa 160 godzin i umożliwi uczestnikom/czkom nabycie teoretycznej oraz praktycznej wiedzy z zakresu charakterystyki i zadań zawodowych opiekuna, fizjologii, anatomii człowieka, psychologicznych uwarunkowań pracy
 z ludźmi, zasad opieki nad osobą zależną, żywienia oraz pielęgnacji, zasad udzielania pierwszej pomocy, ochrony zdrowia i pomocy społecznej itp.

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników/czki do pracy jako opiekun/ka osób zależnych poprzez : podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia przez zdobycie umiejętności w poruszaniu się po nowym rynku pracy, zdobycie/uaktualnienie/podniesienie wiedzy i umiejętności/kwalifikacji zawodowych a także zdobycie doświadczenia zawodowego, co ułatwi osobom długotrwale bezrobotnym wejście lub powrót na rynek pracy.

Miejsce realizacji

Nisko

Grupa docelowa

Osoby  bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy zamieszkałe w powiecie niżańskim.

Dostępne formy wsparcia

- poradnictwo zawodowe indywidualne,

- poradnictwo zawodowe grupowe,

- szkolenie z w/w zakresu,

- 6 miesięczne staże zawodowe dla uczestników, którzy wzięli udział w szkoleniu z w/w tematyki.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje:

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

Biuro Zamiejscowe w Nisku

 ul. Kościuszki 1b, pokój nr 10.

Tel.:  0 602 658 400


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Ogłoszenie rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach projektu...

08.10.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) oraz Dyrekcja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza (ZS) w Szydłowcu informuje wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie Technik Informatyk,...

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce