Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Oferta dla osób zakładających działalność gospodarczą i firm START-UP

Oferta skierowana dla osób zakładających działalność gospodarczą i START-UP 

LP

Rodzaj usługi

Usługi doradcze dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

1

Przygotowanie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, przystąpienie do spółdzielni socjalnej (np. podjęcie działalności ze środków PUP / PFRON)

2

Przygotowanie formularza rekrutacyjnego (np. w ramach działania 10.4 RPO WŚ)

3

Przygotowanie biznes planu w celu ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 25 tys. zł (np. w ramach działania 10.4 RPO WŚ)

4

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z biznes planem w celu ubiegania się o środki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w ramach:

-      Lokalnych Grup Działania w ramach LEADER 2014-2020,

-      Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020.

5

Sporządzenie biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego

6

Przygotowanie biznes planu – pożyczka obrotowo-inwestycyjna KSWP

7

Przygotowanie biznes planu – pożyczka w ramach projektu „Gotówka na start”

8

Rozliczenie pozyskanych dotacji na otworzenie działalności gospodarczej, w tym obsługa finansowo-sprawozdawcza (m.in. dotacja w ramach LGD)

9

Rozliczenie pozyskanego wsparcia finansowego na otworzenie działalności gospodarczej
(np. w ramach działania 10.4 RPO WŚ)

10

Przygotowanie zestawienia do rozliczenia wsparcia pomostowego

11

Konsultacje indywidualne

Usługi doradcze dla nowych firm (start-up)

1

Doradztwo w zakresie budowy marki produktu/usługi, w tym:

-      opracowywanie/projektowanie identyfikacji wizualnej (logo/logotyp, druki firmowe, wzory materiałów reklamowych, inne elementy identyfikacji)

-      opracowywanie/projektowanie znaków towarowych

-      branding – sporządzanie strategii biznesowej, analiza otwarcia firmy na nowe rynki, nowe produkty/usługi, nowych klientów

-      sporządzenie planu/strategii marketingowej dla nowego lub ulepszanego wyrobu/usługi (określenie kanałów promocji i opracowanie treści reklamowych, zredagowanie oferty wraz z opisem produktów i usług)

-      opracowanie strategii sprzedaży (opracowanie standardów obsługi klienta, budowanie relacji z klientem, wybór kanałów dystrybucji)

2

Audyt innowacyjności, w tym:

-      analiza możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę

-      analiza pozycji rynkowej (ocena konkurencyjności)

-      analiza modelu biznesowego (analiza strategii marketingowej – analiza stosowanych narzędzi oraz kanałów komunikacji, segmentacja klientów, analiza kanałów dystrybucji)

-      analiza finansowa

-      analiza organizacji i zarządzania

-      analiza dojrzałości technologicznej

3

Konsultacje w zakresie usług e-administracji, w tym:

-      bezpieczny podpis elektroniczny

-      elektroniczny obieg dokumentów

-      bezpieczeństwo wymiany danych

4

Konsultacje/doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej (prawa autorskie) i przemysłowej (ochrona: wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych)Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na Certyfikat Kompetencji...

24.05.2019

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na szkolenie dedykowane osobom zainteresowanym uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy lub osób. Na szkoleniu...

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce