Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły
Usługa informacyjna
Informacje ogólne

 

Usługi informacyjne

Usługi informacyjne obejmują zagadnienia związane podejmowaniem, wykonywaniem oraz rezygnacją z prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto klienci mogą uzyskać informacje dotyczące możliwości skorzystania z usług szkoleniowych, doradczych i finansowych oferowanych przez KSWP oraz w zakresie pozyskiwania dofinansowania ze środków unijnych bądź innych funduszy.

 

Zakres świadczonych usług informacyjnych obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • podejmowanie, wykonywanie oraz rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pozyskiwanie dotacji  na założenie i rozwój działalności gospodarczej,
 • informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z odpłatnych i bezpłatnych szkoleń,
 • informacja dotycząca możliwości, warunków i wymaganych zabezpieczeń w zakresie finansowania działalności z funduszy pożyczkowych,
 • informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług doradczych określonych w ofercie KSWP (dofinansowanych, komercyjnych).
 • informacji dotyczących możliwości wynajęcia sal w KSWP

 

Odbiorcy usług:

Oferta usług informacyjnych skierowana jest głownie do:

 • przedstawicieli mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw,
 • Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST),
 • organizacji pozarządowych (NGO),
 • bezrobotnych i osób nieaktywnych zawodowo,
 • osób pracujących, uczniów, seniorów niepełnosprawnych, rolników.

 

Lokalizacja

Usługi informacyjne świadczone są w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich, przy ul. Staszica 2A oraz we wszystkich biurach KSWP  w godzinach pracy.

 

Załącznik:

- Zakres usługi informacyjnej KSWP

Zapraszamy do skorzystania z naszej nowej usługi


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPSW.08.05.01-26-0063/19 z dnia 15.01.2020 r.

15.01.2020

tyczące wyboru dostawcy materiałów szkoleniowych i pomocniczych niezbędnych do realizacji zajęć dodatkowych oraz szkoleń

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce