Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Gotówka na start

Krótka charakterystyka projektu

Projekt "Gotówka na start” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 

Cel projektu

Do projektu zakwalifikowane zostaną 141 osób w tym 75 kobiet i 66 mężczyzn, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą.

Miejsce realizacji

Zasięgiem terytorialnym projektu jest obszar Województwa Mazowieckiego.

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby pracujące, osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo które są mieszkańcami (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) z terenu miejsca realizacji projektu zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu zarejestrowane były w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową).

Dostępne formy wsparcia

W ramach realizacji projektu uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie:
1) wsparcie szkoleniowo-doradcze:
- pomoc w przygotowaniu biznes planu przedsięwzięcia,
- doradztwo indywidualne po założeniu działalności gospodarczej: aspekty prawne, księgowo-podatkowe, marketingowe, itp.

2) przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, liczba przewidzianych mikropożyczek: (75K i 66 M)
Warunki uzyskania pożyczki:
- kwota pożyczki : do 50 000,00 zł,
- oprocentowanie : do 2 % w skali roku,
- okres spłaty: do 60 m-cy,
- okres karencji: do 12 m-cy.

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki

Szczegółowych informacji udzielają:

BZ KSWP w Szydłowcu
Ul. S. Staszica 3H
26-500 Szydłowiec
tel./fax.: 48 617 13 49
e-mail.: p_binkiewicz@kswp.org.pl

BZ KSWP w Radomiu
ul. . Kościuszki 1A
26 – 610 Radom
tel./fax.: 48 331 01 00
e-mail.: radom@kswp.org.pl

BZ KSWP w Warszawie
ul. Żurawia 32/34 lok.32
00-515 Warszawa
tel./fax.: 22 521 06 51
e-mail.: warszawa@kswp.org.pl

Pliki do pobrania


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Skrócony czas pracy biur KSWP w dniu 06.12.2022 r.

06.12.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.12.2022 r. (wtorek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą czynne do godziny 13:00.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce