Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Kuźnia nowych możliwości

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Kuźnia nowych możliwości” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 45 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, będących mieszkańcami powiatu koneckiego, włoszczowskiego.

Miejsce realizacji

 Powiat konecki i włoszczowski.

Grupa docelowa

Bezrobotne osoby w wieku powyżej 45 roku życia.

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

Doradztwo zawodowe (Indywidualne oraz grupowe), dzięki któremu opracowane zostaną IPD mające na celu identyfikację potrzeb uczestników;

Warsztaty grupowe z zakresu nowoczesnych technik poszukiwania pracy obejmujące m.in. naukę sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej, a także naukę wykorzystywania Internetu oraz telefonu do poszukiwania zatrudnienia;

Szkolenia z następującego zakresu:

- Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej (96 godz.)

- Księgowość komputerowa (96 godz.)

- Podstawy obsługi komputera i Internetu (96 godz.)

- Pracownik administracyjno - biurowy z obsługą komputera (96 godz.)

- Magazynier z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych (96 godz.)

- Grafika komputerowa z pakietem Corel (96 godz.)

Pięciomiesięczne staże zawodowe dla 30 osób, umożliwiające uczestnikom projektu zdobycie nowych doświadczeń oraz zastosowanie uzyskanej wiedzy w praktyce.

 

Projekt obejmie wsparciem łącznie 75 osób (kobiet i mężczyzn):

- pozostających bez zatrudnienia,

- będących w wieku powyżej 45 roku życia,

- zamieszkujących powiat konecki, włoszczowski.

W ramach projektu zapewniamy: bezpłatne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium stażowe.

Rekrutacja do udziału w projekcie zakończona

Szczegółowych  informacji udzielają:

Agnieszka Łyczek – Duda                 41 375 14 55

Olga Spiechowicz                             41 375 14 55

Małgorzata Bugaj                              41 394 10 26


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Skrócony czas pracy biur KSWP w dniu 06.12.2022 r.

06.12.2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.12.2022 r. (wtorek) siedziba oraz biura Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości będą czynne do godziny 13:00.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce