Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Młodzi na start

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Młodzi na start” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.2 – „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 – „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy oraz zmniejszenie bierności i wykluczenia społecznego poprzez udział w działaniach projektowych 36 kobiet i 12 mężczyzn z powiatu staszowskiego.  

Miejsce realizacji

Staszów

Grupa docelowa

Projekt obejmie wsparciem łącznie 48 osób bezrobotnych w wieku od 18 do 30 lat, zamieszkałych zgodnie z k.c. na terenie powiatu staszowskiego (36 kobiet i 12 mężczyzn)

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje realizacje następujących form wsparcia:

 1. Warsztaty psychologiczne - zajęcia grupowe, 16 h warsztatów.
 2. Warsztaty z doradztwa zawodowego – zajęcia grupowe, 16 h warsztatów.
 3. Szkolenia – zajęcia grupowe, każdy UP będzie mógł wziąć udział w 1 z 4 szkoleń, tematyka szkoleń:
  1. Magazynier z obsługą wózka widłowego  (104 godz.)- szkolenie pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego wykonywania obowiązków magazyniera z obsługą wózka widłowego, szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym na uprawnienia UDT „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.
  2. Sprzedawca z obsługą komputera oraz kasy fiskalnej (104 godz.) - szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę i umiejętności obsługi kasy fiskalnej, komputera oraz terminalu płatniczego.
  3. Opiekun osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i dzieci (104 godz.) - szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu opieki nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi, osobami starszymi i dziećmi.
  4. Pracownik administracyjno-biurowy i podstawy księgowości (104 godz.) – szkolenie pozwoli
   na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania biura, organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura. 
 4. Staże – sześciomiesięczne staże zawodowe dla każdego uczestnika projektu.

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- catering i serwis kawowy,
- stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji szkolenia.

Szczegółowych informacji udzielają:

Biuro Projektu w Staszowie, ul. Długa 6

Barbara Bednarczyk – 15-864-53-71


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 11/2022/IOB z...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z wykorzystania skanera w procesie digitalizacji w ramach projektu „Voucher rozwoju...

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce