Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

OdNowa

Krótka charakterystyka projektu

Realizacja projektu umożliwi uczestnikom: nabycie umiejętności interpersonalnych; zwiększenie motywacji do działania oraz aktywnego poszukiwania pracy; zdiagnozowanie możliwości własnego rozwoju zawodowego; podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych, a także nabycie doświadczenia zawodowego, co ułatwi osobom pozostającym bez zatrudnienia wejście lub powrót na rynek pracy.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 60 osób (kobiet i mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym,  będących mieszkańcami powiatu skarżyskiego, starachowickiego.

Miejsce realizacji

Powiat skarżyski i starachowicki.

Grupa docelowa

60 osób (kobiet i mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

Warsztaty psychologiczne ukierunkowane na poprawę kondycji psychicznej uczestników;

Doradztwo zawodowe (Indywidualne oraz grupowe), dzięki któremu opracowane zostaną Indywidualne Plany Działania mające na celu  identyfikację potrzeb uczestników;

Warsztaty grupowe z zakresu nowoczesnych technik poszukiwania pracy obejmujące m.in. naukę sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej, a także naukę wykorzystywania Internetu oraz telefonu do poszukiwania zatrudnienia;

Wyjazdowe warsztaty motywacyjne mające na celu integrację społeczną uczestników;

Szkolenia z następującego zakresu:

- Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej (96 godz.)

- Podstawy obsługi komputera i Internetu (96 godz.)

- Opiekun dzieci i osób starszych (96 godz.)

- Florysta (96 godz.)

Czteromiesięczne staże zawodowe dla 20 osób, umożliwiające uczestnikom projektu zdobycie nowych doświadczeń oraz zastosowanie uzyskanej wiedzy w praktyce.

W ramach projektu zapewniamy: bezpłatne materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium stażowe.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 11/2022/IOB z...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z wykorzystania skanera w procesie digitalizacji w ramach projektu „Voucher rozwoju...

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce