Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

PERSPEKTYWY

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „PERSPEKTYWY” realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielanie z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych)” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Główny celem projektu jest aktywizacja edukacyjno-zawodowa 83 osób (55K/28M),
w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NETT) z obszaru powiatu piotrkowskiego i ościennych.

Miejsce realizacji

Województwo łódzkie – powiaty piotrkowski, bełchatowski, opoczyński, radomszczański, łódzki wschodni, tomaszowski, pabianicki.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
- osoby młode, w wieku od 15 do 29 lat,
-  osoby zaliczane do  tzw. młodzieży NEET (zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020), które spełniają łącznie trzy warunki, czyli:
a) nie pracują (tj. są bezrobotne – zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo - pozostające bez zatrudnienia , ale nie zarejestrowane w PUP),
b) nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
c) nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy,
- zamieszkujące na obszarze województwa łódzkiego (powiatów wymienionych powyżej w Miejscu realizacji) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
- osoby, które nie brały udziału w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do udziału w projekcie.

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje realizacje następujących form wsparcia:

I. INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE - zajęcia indywidualne, 3 h/ osobę.

II. PORADNICTWO GRUPOWE  – zajęcia grupowe, 32 h warsztatów.

III. Szkolenia – zajęcia grupowe, każdy UP będzie mógł wziąć udział w 1 z 4 szkoleń:

1. Profesjonalny sprzedawca + ECDL BASE  (150 godz.) NABÓR ZAKOŃCZONY

2. Pracownik ds. płac i kadr + ECDL STANDARD (150 godz.) NABÓR ZAKOŃCZONY

3. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (150 godz.) NABÓR ZAKOŃCZONY

4. Specjalista ds. logistyki + ECDL STANDARD (150 godz.) NABÓR ZAKOŃCZONY

IV. Staże – staże zawodowe dla każdego uczestnika projektu (5 lub 6 miesięcy).

W ramach projektu zapewniamy:

- bezpłatne materiały szkoleniowe,
- obiad i serwis kawowy na zajęciach grupowych,
- ubezpieczenie NNW podczas zajęć grupowych,
- stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu do miejscowości realizacji szkolenia.

Wartość projektu: 1 236 452,28 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 136 176,00 zł

Planowane efekty projektu:

- Udzielenie wsparcia doradczo - szkoleniowego 83 osobom z województwa łódzkiego (55 kobiet i 28 mężczyzn)

- Udzielenie wsparcia stażowego 83 osobom z województwa łódzkiego (55 kobiet i 28 mężczyzn)

Szczegółowych informacji udzielają:

Biuro Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7

Weronika Wysmyk – (44) 647-48-08

Magdalena Gorgoń  – (44) 647-48-08

Biuro KSWP w Końskich, ul. Staszica 2A

Anna Pasieka - (41) 260-46-43

Pliki do pobrania


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/8.5.4/2021

09.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy poczęstunku podczas zajęć szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce