Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Własna Firma to Twoja szansa

Krótka charakterystyka projektu

Projekt "Własna  Firma  to Twoja  szansa” realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 

Cel projektu

Do projektu zakwalifikowane zostaną 54 osoby w tym 38 kobiet i 16 mężczyzn (po 27 osób z powiatu), które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą. Priorytetowo traktowane będą: kobiety długotrwale bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka oraz osoby z terenów wiejskich. 

Miejsce realizacji

Zasięg terytorialny projektu obejmuję powiat staszowski oraz powiat ostrowiecki województwa świętokrzyskiego. 

Grupa docelowa

Uczestnikami projektu mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne długotrwale bezrobotne, które są mieszkańcami (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) powiatu staszowskiego oraz powiatu ostrowieckiego województwa świętokrzyskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu zarejestrowane były w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) i złożyły dokumenty rekrutacyjne.

Dostępne formy wsparcia

W ramach realizacji projektu uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie:

- indywidualne doradztwo zawodowe i opracowanie IPD

- szkolenia

- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, liczba przewidzianych dotacji: (24K i 10 M)

- wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy 

 

Proces rekrutacji rozpocznie się w dniu 12.11.2012 r. i trwać będzie do 11.12.2012 r.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Sylwia Sikora - powiat staszowski  - 15 864 - 53 - 71

Sylwia Rokośna  - powiat ostrowiecki - 41 249 - 03 - 61/62


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 11/2022/IOB z...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z wykorzystania skanera w procesie digitalizacji w ramach projektu „Voucher rozwoju...

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce