Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Akademia rodzinna

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Akademia Rodzinna” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 1 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Cel projektu

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców powiatu koneckiego oraz zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji.

Miejsce realizacji

Powiat konecki

Grupa docelowa

Projekt skierowany do mieszkańców powiatu koneckiego:

» dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-7 lat)

» rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Dostępne formy wsparcia

W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące formy wsparcia:

» WARSZTATY DLA RODZICÓW I DZIECI - ukierunkowane na rozwijanie umiejętności społecznych najmłodszych uczestników oraz ożywienie zainteresowań dorosłych edukacją swych pociech.

 » ZAJĘCIA TANECZNE DLA DZIECI - mające na celu polepszenie kondycji ruchowej, rozwijanie umiejętności motorycznych .

 » DORADZTWO SPECAJLISTYCZNE realizowane w formie dyżurów logopedy i psychologa.

 W ramach projektu uczestnikom zapewniamy: materiały edukacyjne, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu; ubezpieczenie NNW.

 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 

Nabór do udziału w projekcie trwa od 15.10.2011 r. do 31.10.2011 r.


Szczegółowych informacji udzielają:

» Agnieszka Łyczek- Duda   -   41 375 14 55

» Olga Spiechowicz               - 41 375 14 55


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

65 000 bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej!

11.01.2022

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – „Dorzecze Bobrzy” - działające na obszarze gmin: Piekoszów, Miedziana Góra, Mniów, Strawczyn, Zagnańsk – ogłosiło nabór wniosków o przyznanie wsparcia w wysokości do 65 tys....

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce