Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy realizowany jest przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach  projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się
i szkolących zawodowo”
realizowanego przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”. 

Cel projektu

Projekt jest realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) w okresie 01.04.2014 r. – 31.10.2014 r.

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego  uczestników projektu przez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą, a także ich rozwój osobisty, doskonalenie językowe, poszerzenie horyzontów światopoglądowych, rozwijanie przedsiębiorczości, poznanie kultury pracy w Wielkiej Brytanii, co zwiększy ich mobilność zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy.

Miejsce realizacji

Miasto Szydłowiec oraz Plymouth w Wielkiej Brytanii.  

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 10 uczniów klas I oraz II zajęć praktycznych Centrum Kształcenia Zawodowegoi Ustawicznego (CKZiU) w Szydłowcu kształcących się w zawodzie stolarz (ich szkołą macierzystą jest Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu).

Dostępne formy wsparcia

  1. Praktyki w  profesjonalnej pracowni nauki zawodu  w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Wyjazd   dla grupy
    I rozpoczyna się w dniu 06.07.2014 r. i kończy w dniu 26.07.2014 r., dla grupy
    II w dniu 03.08.2014 r. i kończy w dniu 23.08.2014 r. Okres praktyk dla każdej z grup wynosi 3 tygodnie.
  2. Zapewnienie podróży z  miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca odbywania praktyk w Wielkiej Brytanii i z powrotem.
  3. Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia podczas pobytu na praktykach.
  4. Jednodniowa wycieczka kulturoznawcza w okolicach Plymouth. 
  5. Zajęcia z zakresu języka angielskiego dla 10 uczestników projektu z naciskiem na słownictwo zawodowe.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Termin naboru do udziału w projekcie od 01.04.2014 r. do 07.04.2014 r.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela: Piotr Binkiewicz tel. 48 617 13 49  


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Nowy rok to nowe możliwości uzyskania dofinansowań w ramach...

19.01.2022

Pracownicy podnoszą kwalifikacje, firma umacnia pozycję rynkową.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce