Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Równe szanse - lepszy start

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „RÓWNE SZANSE-LEPSZY START” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 1 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Cel projektu

Celem jest projektu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój zainteresowań uczennic i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy, poprzez cykl zajęć dodatkowych, specjalistycznych, oraz wyjazdy edukacyjne.

Miejsce realizacji

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy

Grupa docelowa

Projekt skierowany do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy:

  • uczniów Szkoły Podstawowej
  • uczniów Gimnazjum
  • uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy
  • każdy uczestnik biorący udział w projekcie objęty będzie wsparciem przez okres roku szkolnego (2012/2013 bądź 2013/2014).

Dostępne formy wsparcia

W ramach projektu będą organizowane:

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
(logopedyczne, psychologiczne, pedagogiczne, hipoterapia),

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
(warsztaty teatralne, fotograficzne, kulinarne, ogrodnicze i informatyczne)

PORADNICTWO I DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE
(dla uczniów szkół ponadpodstawowych)

WYJAZDY EDUKACYJNE, WYJAZDY DO KINA, TEATRU, PLENEROWE WYJAZDY TEMATYCZNE

ZAJĘCIA NA BASENIE

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Terminy naboru do udziału w projekcie:

I grupa: od 01.09.2012 r. do 20.09.2012 r.

II grupa: od 01.09.2013 r. do 20.09.2013 r.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:

Agnieszka Łyczek-Duda tel. 41 260 46 34

Katarzyna Rupniewska tel. 41 260 46 32


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Nieczynne biuro KSWP w Końskich

22.06.2021

W dniu 23.06.2021 r. biuro KSWP w Końskich będzie nieczynne dla interesantów.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce