Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Od rolnika do wykwalifikowanego pracownika

Krótka charakterystyka projektu

Projekt realizowany jest przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Rynek Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie" Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnychw regionie" na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasięg terytorialny projektu obejmuje województwo świętokrzyskie.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji zawodowej i społecznej 100 dorosłych osób odchodzących z rolnictwa (60 K i 40 M), zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego, poprzez udział w/w osób w działaniach projektowych do dnia 31.12.2013 r.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt obejmie wsparciem łącznie 100 osób odchodzących z rolnictwa, pozostających bez zatrudnienia:

- zamieszkujących województwo świętokrzyskie,

- będących rolnikami ubezpieczonymi w KRUS lub ich domownikami.

Dostępne formy wsparcia

I. Warsztaty z doradcą zawodowym „Poznaj siebie".

Moduł I. Doradztwo indywidualne określające możliwości, słabe i mocne strony uczestnika, ukierunkowanie na rozpoznanie potrzeb, dobór odpowiedniego zakresu pomocy czy rodzaju szkolenia.

Moduł II. Doradztwo grupowe obejmujące tematykę równości płci, zwalczania dyskryminacji na rynku pracy, poruszające kwestię motywowania siebie do większej aktywności zawodowej czy poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów.

Podczas spotkań z doradcą beneficjenci będą motywowani do zmiany biernej postawy życiowej i promowania idei permanentnego kształcenia.

II. Warsztaty z technik poszukiwania pracy „Zwiększ swoje szanse"

Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym, realizowane przed każdym szkoleniem mają za zadanie pobudzać do większej mobilności zawodowej, zwiększyć umiejętności poruszania się po rynku pracy uczestników, poznać własne możliwości zawodowe oraz przełamać bariery bierności zawodowej. Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), nauczą się jak odbywać rozmowy kwalifikacyjne.

III. Szkolenia z następującego zakresu:

1. Magazynier z obsługą wózka widłowego.

2. Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta + kurs prawa jazdy kat. B.

3. Opiekun osób starszych + kurs prawa jazdy kat. B.

4. Specjalista ds. logistyki + kurs prawa jazdy kat. C.

5. Profesjonalny kelner (+ warsztaty baristy i carvingu).


W ramach projektu zapewniamy:

- materiały szkoleniowe,

- catering/serwis kawowy,

- organizację kursu prawa jazdy kat. B i C oraz operatora wózków widłowych,

- zwrot kosztów dojazdu.

 

Szczegółowych informacji udzielają :

Powiat konecki: Małgorzata Ciaś 41 375 14 55 lub 41 375 14 56

Powiat kielecki: Karolina Mońska 41 343 17 80 lub 41 345 39 08Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 11/2022/IOB z...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z wykorzystania skanera w procesie digitalizacji w ramach projektu „Voucher rozwoju...

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce