Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Innowacje w zarządzaniu - skuteczność w biznesie i „SPeS”

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Innowacje w zarządzaniu - skuteczność w biznesie i „SPeS” realizowany przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału i rozwoju kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców i ich pracowników z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez szkolenia z zakresu nowoczesnych metod zarządzania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz innowacyjnych metod walki z zagrożeniami współczesnej cywilizacji.

Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do małych, mikro  i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników priorytetowo traktowani będą mieszkańcy obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich. Łączna liczba uczestników 225 osób (125 kobiet i 100 mężczyzn). Przedsiębiorca musi posiadać siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego oraz działać w przynajmniej jednej z następującej branż: budowlana, metalurgiczna, metalowa, maszynowa, spożywcza, turystyczna, hotelowa, sanatoryjno-zdrowotna, transportowa, handlowa, usługowa, mineralna związana z zagospodarowaniem odpadów, działalność związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Dostępne formy wsparcia

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia i warsztaty, z wykorzystaniem nowoczesnych metod:

  • Cloud computing, pozwala poznać najnowsze rozwiązania informatyczne w zakresie organizacji i zarządzania firmą. Wdrożenie platformy Cloud computing daje możliwości znacznego obniżenia kosztów działalności, zwiększa konkurencyjność, szybkość reakcji i wydajność firmy.
  • Terapia „SPeS” metoda posiadająca formę wypoczynku połączonego z terapią, która skierowana jest do osób żyjących w zagrożeniach współczesnej cywilizacji, pochłoniętych pracą, żyjących w sytuacjach stresowych.

Beneficjenci będą mogli skorzystać ze wsparcia obejmującego 2 etapy:

1. Szkolenia, które będą złożone z dwóch modułów szkoleniowych:

  • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM (moduł I) będzie obejmowało takie obszary jak: kontroling zarządczy, kadry, finanse, relacje z klientami, rozliczenia, planowanie i monitoring przedsięwzięć w firmie.

Uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z ćwiczeń on - line przez cały czas uczestnictwa w projekcie, otrzymają także bezpłatne zestawy do podpisu elektronicznego wraz z certyfikatem.

  • TERAPIA „SPeS” (moduł II), pozwoli nabyć umiejętności skutecznego radzenia sobie z zagrożeniami cywilizacyjnymi takimi jak stres, lęk przed zmianami, wypalenie zawodowe, brak motywacji, konfliktowość. Szkolenie będzie zawierać 
  • naukę technik relaksacji , elementy odnowy biologicznej.

 2. Warsztaty szkoleniowe, są integralną częścią 1 etapu i pozwolą nabyć umiejętności praktyczne z wykorzystywania zastosowanych metod:

  •  warsztaty z wykorzystaniem metody Cloud computing oferują następujące zagadnienia tematyczne:

-     Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego,

-     Elastyczne formy zatrudniania – z wykorzystaniem technologii IT,

-     Planowanie i realizacja projektów w firmie z wykorzystaniem komputera,

-     Strategia zarządzania sprzedażą z wykorzystaniem technologii IT.

  • warsztaty terapii „SPeS” w skład którego wchodzi:

-     Trening intrapsychiczny w zakresie pogłębiania samoświadomości, który pomaga rozpoznać system osobistych potrzeb i sposobów ich zaspokajania, umożliwia wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz autorstwa własnego życia,

-     Odnowa biologiczna,

-     Relaksacja w praktyce.

 Wsparcie proponowane w ramach projektu obejmuje:

- szkolenia 2 zjazdy po 2 dni, łącznie 40 godzin na 1 grupę szkoleniową,

- warsztaty 2 zjazdy po 2 dni, łącznie 40 godzin na 1 grupę szkoleniową.

 W ramach projektu zapewniamy bezpłatne:

- bezpłatne materiały szkoleniowe, nocleg, całodzienne wyżywienie.

 Szczegółowe informacje

www.spes.info.pl

tel. 41 375 14 55, 15 864 53 71 (od 8 do 16)

tel. kom. 784 505 856

Biuro Projektu

ul. Klasztorna 25

28-236 Rytwiany


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Szanowni Państwo,

05.08.2020

W związku z wpływem wniosków pożyczkowych o wartości przekraczającej 100% dostępnych środków w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa POIR, informujemy, że o godzinie 10.15. nabór zostaje wstrzymany.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce