Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Sięgnij po wiedzę – sięgnij po awans

Krótka charakterystyka projektu

Projekt „Sięgnij po wiedzę - sięgnij po awans” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących (powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), posiadających co najwyżej średnie wykształcenie, zamieszkujących województwo świętokrzyskie.


Miejsce realizacji

Województwo świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt obejmie wsparciem łącznie 210 osób pracujących:

- zamieszkujących województwo świętokrzyskie,

- posiadających co najwyżej średnie wykształcenie.

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

I. Warsztaty umiejętności interpersonalnych – ukierunkowane na promowanie równych szans kobiet i mężczyzn oraz poznawanie przez uczestników projektu własnej wartości. Warsztaty składać się będą z modułów, które obejmować będą zagadnienia z następującego zakresu:

Moduł 1. Godzenie życia prywatnego z zawodowym oraz promowanie rozdzielania obowiązków rodzinnych   między kobiety i mężczyzn.

Moduł 2. Zarządzanie czasem i panowanie nad stresem.

Moduł 3. Umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych (asertywność).

Moduł 4. Zasady kierowania własnym rozwojem zawodowym.

II. Szkolenia z następującego zakresu:

  1. Eksploatacja urządzeń, instalacja sieci elektroenergetycznych do 1 KV. – szkolenie ukończone egzaminem umożliwiającym uczestnikom uzyskanie świadectwa kwalifikującego „E” w w/w zakresie.
  2. Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR kurs podstawowy + przewóz materiałów niebezpiecznych cysternami) – szkolenie ukończone egzaminem uprawniającym uczestników do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym.
  3. Księgowość, aplikacje finansowo – kadrowe.
  4. Pracownik działu obsługi klienta ze znajomością języka angielskiego (poziom A2 lub B1) - szkolenie zakończone egzaminem certyfikującym TOEIC.
  5. Mobilny przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B. – szkolenie przewiduje sfinansowanie każdemu uczestnikowi kursu na prawo jazdy kat. B oraz pokrycie kosztu pierwszego egzaminu teoretycznego 
    i praktycznego
  6. Profesjonalna obsługa komputera – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL – Core) – szkolenie ukończone egzaminem certyfikującym ECDL.
  7. Dotacje unijne – pozyskiwanie i rozliczanie.

Projekt obejmie wsparciem łącznie 210 osób pracujących:

- zamieszkujących województwo świętokrzyskie,

- posiadających co najwyżej średnie wykształcenie.

W ramach projektu zapewniamy bezpłatne:

- materiały szkoleniowe,

- catering,

- zwrot kosztów dojazdu.

Szczegółowych informacji udzielają:

Powiat konecki:

Marta Strzelczyk 41 375 14 55/56

Olga Spiechowicz 41 375 14 55/56

Powiat kielecki:

Iwona Klimczyk 41 343 17 80 lub 41 345 39 08

UWAGA

Informacje na temat przybliżonych terminów realizacji szkoleń oraz minimalnych wymagań jakie musi spełnić kandydat, aby mógł zostać zakwalifikowany do udziału w projekcie, zawarte zostały w poniższych dokumentach do pobrania.

Projekt „Sięgnij po wiedzę – sięgnij po awans” przyczynia się do ograniczenia nierówności płci oraz dba o rozwijanie w równym stopniu umiejętności kobiet i mężczyzn.


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 11/2022/IOB z...

05.08.2022

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje o unieważnieniu postępowania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z wykorzystania skanera w procesie digitalizacji w ramach projektu „Voucher rozwoju...

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce