Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Budowa nowej siedziby Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, jako centrum obsługi przedsiębiorców w Końskich

Krótka charakterystyka projektu

„Budowa nowej siedziby Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, jako centrum obsługi przedsiębiorców w Końskich” 

w ramach umowy nr UDA-RPSW.01.04.00-26-001/09-00 o dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.01.04.00-26-001/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu Osi 1 „ Rozwój Przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Cel projektu

Cel przedsięwzięcia: Projekt polega na budowie oraz wyposażeniu nowej siedziby Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, w której świadczone będą dotychczasowe oraz nowe usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne skierowane do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego, a w szczególności z Końskich i okolic. 

Prace budowlane rozpoczną się w październiku 2010 roku i potrwają do lutego 2012 roku.   
W wyniku realizacji projektu zaoferowane zostaną dodatkowe usługi, których podaż na rynku jest obecnie zdecydowanie niewystarczająca. Stworzona zostanie nowa oferta szkoleniowa, dostosowana do potrzeb rynku lokalnego, a skierowana przede wszystkim do małych i średnich firm. Do oferty zostaną wprowadzone szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu rynków kapitałowych i rynków walutowych. Zaoferowane szkolenia podniosąpoziom wiedzy wśród uczestników, co zapewni poznanie rynków i możliwości rozwoju prowadzonych działalności gospodarczych.

Stowarzyszenie w nowym projekcie zakłada rozbudowanie oferty doradczej. Rozszerzona usługa doradcza zakłada pomoc w dokumentowaniu i rozliczaniu projektów, jakie przedsiębiorcy realizują korzystając z dotacji unijnych. Brak tego typu usług na rynku lokalnym prowadzi do problemów z rozliczaniem przez przedsiębiorców dotacji, co spowalnia inwestycje na które przedsiębiorcy dostali środki finansowe, a czasem może skutkować zwrotem dotacji. 

Stowarzyszenie zakłada zwiększenie zatrudnienia w czasie realizacji projektu o 6 osób, a w dłuższym terminie inwestycja umożliwi zatrudnienie następnych 20 osób.

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Wszystkie działania mają na celu pomoc w rozwoju przedsiębiorczości na terenie Końskich i okolic .

Dostępne formy wsparcia

Wizualizacje nowej siedziby KSWP:


Autorami wizualizacji budynku oraz aranżacji wnętrz są: Elżbieta Więckowska – Pięta i Katarzyna Ubysz


Ostatnie aktualności
Zobacz wszystkie

W dniu 30.04.2021 r. KSWP będzie nieczynne

28.04.2021

W dniu 30.04.2021 r. (piątek) Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce