Wykonując obowiązek informacyjny zgodnie z rozporządzeniem RODO, prosimy wszystkich naszych klientów i kontrahentów aby zapoznali się z informacją jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób je chronimy
Szczegóły

Spojrzenie w przyszłość – aktywność osób 50+

Krótka charakterystyka projektu

 

.

Cel projektu

Projekt „Spojrzenie w przyszłość – aktywność osób 50+” realizowany przez Krajowe Stowarzyszenie Wpierania Przedsiębiorczości w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.

Celem projektu jest podniesienie przez Uczestników (pracowników KSWP zaangażowanych w edukację dorosłych) kompetencji z zakresu aktywizacji oraz efektywnych form wsparcia dla grup 50+. Wymiana doświadczeń dotyczących skutecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w edukacji osób starszych, metod zarządzania stosowanych w przodujących w tej dziedzinie państwach Europy oraz zdobycie wiedzy na temat różnorodności społecznej i kulturowej, odbywać się będą podczas zagranicznych mobilności Uczestników do Portugalii, Bułgarii i Malty. Projekt przyczyni się również do zwiększenia doświadczeń KSWP we współpracy międzynarodowej i budowania prestiżu firmy na rynku krajowym i ponadnarodowym.

Miejsce realizacji

Końskie

Grupa docelowa

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • są pracownikami KSWP zaangażowanymi w zarządzanie lub biorącymi udział w realizacji działań na rzecz osób 50+ (w tym również trenerzy/konsultanci/wykładowcy),
  • posługują się j. angielskim na poziomie komunikatywnym,
  • zapoznają się i zaakceptują Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
  • posiadają motywację do odbycia szkolenia w organizacji przyjmującej, a udział w projekcie odpowiada wyraźnie określonym potrzebom dotyczącym ich rozwoju,
  • dostarczą do siedziby KSWP wypełniony formularz zgłoszeniowy we wskazanym okresie rekrutacji,
  • zostaną zakwalifikowane przez Komisję Rekrutacyjną do udziału w Projekcie,
  • zawrą z KSWP porozumienie o mobilności oraz umowy indywidualne

Dostępne formy wsparcia

Projekt przewiduje realizację działań:

1. przygotowawczych:

a)       indywidualne konsultacje z branżowego języka angielskiego

b)       szkolenie dla uczestników projektu w zakresie przygotowania kulturowego dot. kultury Portugalii, Bułgarii i Malty.

2. w zakresie mobilności tj. sześć wizyt edukacyjne (do Portugalii, Bułgarii i Malty)

3. następczych: opracowanie, upowszechnianie, wdrożenie wypracowanych w ramach projektu wyników.

W ramach projektu uczestnikom zapewnione zostaną m.in.:

a) materiały szkoleniowe,

b) ubezpieczenie podczas każdego wyjazdu edukacyjnego realizowanego w ramach projektu,

c) współfinansowanie kosztów podróży i utrzymania w trakcie szkoleń odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności.

Każdy uczestnik otrzyma:

a) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zrealizowanego w ramach przygotowania kulturowego i językowego

b) akredytowany certyfikat mobilności Europass Mobility (w języku polskim i angielskim) po zakończeniu mobilności

c) certyfikat potwierdzający nabyte przez uczestnika kompetencje podczas zagranicznych wyjazdów.


 

 Szczegółowych informacji o projekcie udziela

Beata Napierała - Kierownik Projektu  tel.: (41) 375 14 55

Dokumenty do pobraniaOstatnie aktualności
Zobacz wszystkie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/8.5.4/2021

09.04.2021

w ramach rozeznania cenowego dotyczące wyboru dostawcy poczęstunku podczas zajęć szkoleniowych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach oraz uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach

Czytaj więcej
Newsletter

Usługa newslettera została wyłączona

…dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…

Niniejsza strona internetowa powstała w ramach projektu ”Wirtualna chmura" - innowacja w obsłudze klientów usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i budżet państwa

© 2012 KSWP. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: CSK ZETO Kielce