Fundusz Pożyczkowy Polska Wschodnia IV (projekt zakończony)

i

Zakończona

POŻYCZKI dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych, posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie obszaru województwa świętokrzyskiego;

wysokość pożyczki:

Minimalna kwota pożyczki wynosi 10 000,00 zł. Maksymalna kwota pożyczki jest uzależniona od ilości złożonych wniosków pożyczkowych oraz limitów ilościowych i wartościowych założonych w projekcie i może się zmieniać w trakcie trwania projektu.

oprocentowanie:

0 %  w skali roku.
Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgdnie z zasadą de minimis).

BRAK OPŁAT ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM I OBSŁUGĄ POŻYCZKI

KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki 
nie może przekraczać 60 miesięcy. Na wniosek klienta, KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki;

przeznaczenie pożyczki: na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej.

Pożyczka może być przeznaczona  w szczególności na:

a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych,

b) tworzenie nowych miejsc pracy,

c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.