Fundusz Pożyczkowy „Polska Wschodnia” (projekt zakończony)

i

Zakończona

Fundusz Pożyczkowy „Polska Wschodnia” (projekt zakończony)

POŻYCZKI do 500 tysięcy na start i rozwój mikro, małych i średnich firm z województwa świętokrzyskiego

ile: od 10 000,00 do 500 000,00 przy czym łączna maksymalna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielonych jednemu pożyczkobiorcy nie może przekroczyć 500 000,00 zł,

oprocentowanie:  2,50% w skali roku (pożyczki są udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis);

KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 60 miesięcy. Na wniosek klienta, KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki;

przeznaczenie pożyczki: na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej; (środki w ramach przyznanej pożyczki nie mogą być przeznaczone na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych).