Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego (JEREMIE II) (projekt zakończony)

i

Zakończona

POŻYCZKI od 10 000,00 zł do 150 000,00 zł na start i rozwój mikro, małych i średnich firm

POŻYCZKI od 10 000,00 zł do 150 000,00 zł na start i rozwój mikro, małych i średnich firm zarejestrowanych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego;

oprocentowanie:

od 0,5 % do 1 %  w skali roku. Pożyczki udzielane są na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (zgdnie z zasadą de minimis); 

KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 60 miesięcy. Na wniosek klienta, KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy. Okres karencji jest wliczany do okresu spłaty pożyczki;

przeznaczenie pożyczki: na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub rozwijaniem działalności gospodarczej; (środki w ramach przyznanej pożyczki nie mogą być przeznaczone na refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów, spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne).