Postaw na rozwój – europejskie pożyczki na kształcenie

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości wspólnie ze Stowarzyszeniem „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej realizuje projekt „Postaw na rozwój europejskie pożyczki na kształcenie” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”

Wartość umowy podpisanej pomiędzy BGK a Konsorcjum: 9 450 000,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 7 798 140,00 zł

Całkowita wartość projektu i wsparcia:

Wartość projektu: 235 855 470,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 194 624 704,00 zł

Podstawowe parametry pożyczki

Kwota pożyczki: do 50 000,00 zł

Oprocentowanie: 0%

Okres spłaty: do 36 miesięcy

Karencja w spłacie: do 6 miesięcy

Brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki

Możliwość umorzenia części kapitału (do 35%) po spełnieniu określonych warunków:

 • 10% za ukończenie kształcenia
 • 10% za kształcenie w określonych obszarach (zielona gospodarka, cyfrowa gospodarka, srebrna gospodarka, dostępność i uniwersalne projektowanie)
 • 15% w przypadku trudnej sytuacji materialnej

Przeznaczenie

 • Studia podyplomowe
 • Kursy i szkolenia
 • Inne formy kształcenia oferowane przez krajowe i zagraniczne instytucje

Zabezpieczenia pożyczki

 • Weksel własny in blanco
 • W uzasadnionych przypadkach dodatkowe zabezpieczenia

Mechanizm Racjonalnych Usprawnień (MRU)

 • Możliwość sfinansowania działań dostosowawczych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Maksymalna kwota MRU: 15 000 zł
 • Koszt MRU podlega umorzeniu w 100%

Odbiorcy

 • Pełnoletnie osoby fizyczne, niezależnie od miejsca pochodzenia, płci i statusu na rynku pracy
 • Osoby zamieszkałe na terenie Polski (również obcokrajowcy)
 • Warunek: odpowiednie przychody lub zdolność spłaty pożyczki

Dodatkowe informacje

 • Pożyczka nie może być przeznaczona na studia I, II, III stopnia oraz jednolite studia magisterskie.
 • Pożyczka nie może być wykorzystana na refinansowanie już zrealizowanego kształcenia.

Zapraszamy do kontaktu:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

KOŃSKIE: ul. Stanisława Staszica 2A, tel. 41 375 14 55, kswp@kswp.org.pl

KIELCE: Al. IX Wieków Kielc 8/21, tel. 41 343 17 80, kielce@kswp.org.pl

RZESZÓW: ul. Juliusza Słowackiego nr 6, lok. 12, tel. 17 28 33 200 / 17 28 33 201, rzeszow@kswp.org.pl

 

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej

ul. Mickiewicza 175, tel. 33 874 11 03